کد نمایندگی استان نام نماینده

رتبه ۶ ماهه دوم  ۱۴۰۰

تعداد ستاره کسب شده

صفحات

۰۰۰۲۹ البرز آذین سیستم هوشمند ۱ صفحه نماینده
۰۰۰۲۷ خوزستان فن آوری اطلاعات طرح نگار ۲ صفحه نماینده
۰۰۰۱۱ تهران تحلیل سیستم غرب ۳ صفحه نماینده
۰۰۰۰۴ تهران بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه ۴ صفحه نماینده
۰۰۰۲۱ قم گرمای اقتصاد تابان پارس ۵ صفحه نماینده
۰۰۰۱۵ خراسان رضوی مشاوران مشکات شرق ۶ صفحه نماینده
۰۰۰۵۵ تهران مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی ۷ صفحه نماینده
۰۰۰۰۹ تهران سخاروش ۸ صفحه نماینده
۰۰۰۵۷ تهران تجارت فرا داده کوشا ۹ صفحه نماینده
۰۰۰۷۰ خراسان شمالی رهیافت سامانه های الکترونیکی ۱۰ صفحه نماینده
۰۰۰۵۴ گیلان سیب سامانه رشت ۱۱ صفحه نماینده
۰۰۰۱۲ آذربایجان شرقی پارلار وطن ۱۲ صفحه نماینده
۰۰۰۳۳ کرمان تجاری و ساختمان سازی پردیس جنوب شرق ۱۳ صفحه نماینده
۰۰۰۰۸ آذربایجان شرقی خزر کاو شرق ۱۴ صفحه نماینده
۰۰۰۴۹ یزد یزد راستین کویر ۱۵ صفحه نماینده
۰۰۰۰۶ خراسان رضوی اطلاع رسانی رایانه ای علمی صنعتی خراسان ۱۶ صفحه نماینده
۰۰۰۸۸ کردستان فرداد مهام ویدا ۱۷ صفحه نماینده
۰۰۰۶۵ قزوین فنی مهندسی خدماتی صمیان صنعت ۱۸ صفحه نماینده
۰۰۰۹۲ البرز مهرازان ارگ فردوس پارس ۱۹ صفحه نماینده
۰۰۰۳۰ آذربایجان غربی ارتباطات و توسعه راهکار آفرین بین الملل ۲۰ صفحه نماینده
۰۰۰۲۰ اردبیل سامانه های هوشمند نسل پنجم ۲۱ صفحه نماینده
۰۰۰۱۰ تهران پردازشگران نواندیش ۲۲ صفحه نماینده
۰۰۰۶۲ چهارمحال و بختیاری بین المللی و بازرگانی پارسیس جهانبین ۲۳ صفحه نماینده
۰۰۰۷۳ سیستان و بلوچستان تعاونی طراحی و مونتاژ کامپیوتر نیمروز ۱۸۶۰ زاهدان ۲۴ صفحه نماینده
۰۰۰۲۴ گلستان درفش کاویان غرب گلستان ۲۵ صفحه نماینده
۰۰۰۱۷ اصفهان کیمیاگران سرزمین رایانه ۲۶ صفحه نماینده
۰۰۰۸۲ بوشهر تعاونی تجارت پایدار ایرانیان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و یک ۲۷   صفحه نماینده
۰۰۰۵۰ هرمزگان عصر رایانه بندر ۲۸   صفحه نماینده
۰۰۰۶۸ همدان رایانه کاران همدان ۲۹   صفحه نماینده
۰۰۰۳۲ فارس ارتباط گستر همراهان ۳۰ صفحه نماینده
۰۰۰۹۱ کرمانشاه اندیشه نگار غرب ۳۱ صفحه نماینده
۰۰۰۸۴ خوزستان فرزانگان نوین زاگرس ۳۳ صفحه نماینده
۰۰۰۹۷ تهران پترو صنعت توسعه تجارت فام زیرساخت ۳۴ صفحه نماینده
۰۰۰۹۸ تهران آریا جم سپنتا ۳۵ صفحه نماینده