تدوین بسته حمایتی برای پیوستن تعاونیها به ایران کد

نقطه رسانه‌ای: وزیر تعاون از تدوین بسته جامع حمایتی – نظارتی و اجرای آن از ابتدای سالجاری برای پیوستن تعاونیها به ایران کد خبر داد.

به گزارش نقطه رسانه‌ای به نقل از خبرگزاری مهر: محمد عباسی از تدوین یک بسته جامع برای پیوستن تعاونیهای بزرگ به ایران کد خبر داد و گفت: برای حمایت از تعاونیهای بزرگ یک برنامه جامع تدوین کرده ایم.
وزیر تعاون اظهار داشت: بسته حمایتی وزارت تعاون برای حمایت از تعاونیها جهت پیوستن به ایران کد از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا است.
وی در بخش دیگری از سخنانش و در توضیح بیشتر مطلب یاد شده تصریح کرد: تعاونیها همانند تمام شرکتها برای انجام فعالیت و حضور در عرصه اقتصاد باید به ایران کد بپیوندند.
وی ادامه داد: در هر حال شرکتهای تعاونی جهت انجام فعالیتهای اقتصادی باید از تصمیمات کلان در نظام اقتصادی کشور تبعیت داشته باشند.
وزیر تعاون یکی دیگر از اقدامات موثر در زمان پیوستن تعاونیها به ایران کد را امکان ارائه آموزشهای دسته جمعی دانست و افزود: از این طریق می توان امکان حضور شرکتهای تعاونی را در عرصه اقتصاد تقویت کرد.
عباسی همچنین به تقویت نظارت بر عملکرد شرکتهای تعاونی اشاره کرد و بیان داشت: در تدوین بسته حمایتی علاوه بر امکان ارائه آموزش به بعد تقویت نظارتی نیز توجه شده است.