فراخوان پذیرش مقالات در فصلنامه بهار ایکد

فصلنامه علمی و تخصصی ایکد در حوزه‌های استانداردها و راهکارهای GS1، معرفی استانداردهای مرتبط با داده‌ها و کیفیت داده‌ها، ردیابی، رهگیری و فراخوان اقلام در زنجیره تأمین، مدیریت اموال، معرفی فناوری RFID...

دکتر محمدرضا یاورزاده مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران بر اساس مصوب مورخ ۹۹/۰۵/۰۸ هیئت مدیره مرکز، جناب آقای دکتر محمدرضا یاورزاده، یکی از اعضای هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل مرکز انتخاب و...

کد ملی خدمت دریافت کنید (کدینگ خدمات)

کد ملی خدمت، سرویس جدید از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (سازمان GS1 ایران) به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نقل از مدیرعامل مرکز، سامانه کدینگ خدمات آم...