انقلاب چهارم صنعتی و لزوم کسب آمادگی برای زندگی آینده

انقلاب چهارم صنعتی حوزه‌هایی مانند خدمات و مدل‌های کسب‌وکار، زنجیره ارزش صنایع، مفهوم بهره‌وری، مهارت و تحصیلات کارکنان و امنیت فناوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار داده است.

با تغییرات انقلاب چهارم صنعتی، بسیاری از مشاغل در سال‌های آینده متحول  خواهند شد یا وجود نخواهد داشت، بر این اساس مشاغلی که امروز داریم و  فعالیت‌هایی که امروز انجام می‌دهیم دیگر توسط فرزندان ما انجام نخواهد شد و حرفه‌های آینده ارتباط چندانی با حرفه‌های امروزی نخواهند داشت.

ایران همانند سایر کشورها باید برای این تغییرات بزرگ آمادگی کسب کرده و با استفاده از فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیا، بلاک‌چین و غیره که پایه و اساس انقلاب صنعتی چهارم هستند به ایجاد اشتغال، تسهیل تجارت و افزایش بهره‌وری در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف بپردازد.

یکی از ویژگی‌های انقلاب صنعتی تولید اطلاعات در حجم بالا است که این اطلاعات منبع درآمد و ارزش بسیاری از شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوظهور بوده و موید این دیدگاه نوین است که داده‌ها و نه‌فقط ارزش دارایی‌ها، بیشترین ارزش را برای مشاغل ارائه می‌دهند.

انقلاب چهارم صنعتی حوزه‌هایی مانند خدمات و مدل‌های کسب‌وکار، زنجیره ارزش صنایع، مفهوم بهره‌وری، مهارت و تحصیلات کارکنان و امنیت فناوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار داده است.

ما در حال تغییر و تحول چشمگیر در رابطه با چگونگی تولید محصولات به لطف دیجیتالی شدن تولید هستیم، این انتقال به حدی مهم و فراگیر است که آن را به نام انقلاب صنعتی چهارم معرفی می‌کنند تا نمایانگر انقلاب چهارم در تولید باشد.

با تغییرات انقلاب چهارم صنعتی، بسیاری از مشاغل در سال‌های آینده متحول  خواهند شد یا وجود نخواهد داشت، بر این اساس مشاغلی که امروز داریم و  فعالیت‌هایی که امروز انجام می‌دهیم دیگر توسط فرزندان ما انجام نخواهد شد و حرفه‌های آینده ارتباط چندانی با حرفه‌های امروزی نخواهند داشت.

ایران همانند سایر کشورها باید برای این تغییرات بزرگ آمادگی کسب کرده و با استفاده از فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیا، بلاک‌چین و غیره که پایه و اساس انقلاب صنعتی چهارم هستند به ایجاد اشتغال، تسهیل تجارت و افزایش بهره‌وری در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف بپردازد.

یکی از ویژگی‌های انقلاب صنعتی تولید اطلاعات در حجم بالا است که این اطلاعات منبع درآمد و ارزش بسیاری از شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوظهور بوده و موید این دیدگاه نوین است که داده‌ها و نه‌فقط ارزش دارایی‌ها، بیشترین ارزش را برای مشاغل ارائه می‌دهند.

 

ادامه خبر در وبسایت ایرنا