تقدیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از همراهی مرکز در اجرای آزمایشی مدل بنگاه سالم

همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی صنایع، معاون و تجارت تهران و مشارکت دانشگاه علم و صنعت و اتاق بازرگانی بین‌المللی آی‌سی‌سی در محل اتاق تهران برگزار شد. در این همایش از مدل بنگاه...