.کاتالوگ نرم افزار مدیریت تولید و توزیع محصولات پروتئینی

The Glabal Language Of Business
منطبق با استانداردها و راه حل های بین المللی GS1

 

ما یک نهاد بین المللی هستیم …

سازمان GS1 ، یک نهاد بین المللی غیرانتفاعی و غیرسیاسی با سابقه ای ۴۰ ساله است که توسعه و مدیریت فراگیرترین سیستم استانداردهای زنجیره تأمین در دنیا را برعهده دارد. استفاده از استانداردهای GS1 ، کارآیی و اطمینان و شفافیت را در زنجیره های تأمین بخشهای مختلف تضمین می کند.

نرم افزار مدیریت تولید و توزیع محصولات پروتئینی

شرکت‌های تولیدکننده محصولات پروتئینی، عمدتاً به دلیل استفاده از فرایندهای دستی و سنتی در کارخانه یا بخش اداری خود، با مشکلات و مسائل متعددی در حوزه دریافت سفارشات، مدیریت تولید، فرایندهای انبارداری، مدیریت توزیع و بازپسگیری، کنترل سبدها (اموال برگشتنی) و … دست و پنجه نرم میکنند و حتی اگر مجهز به نرم افزارهای یکپارچه موجود در بازار باشند، سیستم های نرم افزاری فعلی جوابگوی همه نیازهای این شرکت ها نبوده و به همین دلیل مجبور به استفاده از روش های دستی در برخی بخش های کاری خود شده اند که همین امر، بروز خطا را افزایش داده و هزینه های مالی و حقوقی فراوانی را بر این شرکت ها تحمیل کرده است.