.کاتالوگ نرم افزار مديريت توليد و توزيع محصولات پروتئينی

The Glabal Language Of Business
منطبق با استانداردها و راه حل های بين المللی GS1

 

ما يك نهاد بين المللي هستيم …

سازمان GS1 ، يك نهاد بين المللی غيرانتفاعی و غيرسياسی با سابقه ای 40 ساله است كه توسعه و مديريت فراگيرترين سيستم استانداردهای زنجيره تأمين در دنيا را برعهده دارد. استفاده از استانداردهای GS1 ، كارآيی و اطمينان و شفافيت را در زنجيره های تأمين بخشهاي مختلف تضمين می كند.

نرم افزار مديريت توليد و توزيع محصولات پروتئينی

شركت‌های توليدكننده محصولات پروتئينی، عمدتاً به دليل استفاده از فرايندهاي دستي و سنتي در كارخانه يا بخش اداري خود، با مشكلات و مسائل متعددي در حوزه دريافت سفارشات، مديريت توليد، فرايندهاي انبارداري، مديريت توزيع و بازپسگيري، كنترل سبدها (اموال برگشتني) و … دست و پنجه نرم ميكنند و حتي اگر مجهز به نرم افزارهاي يكپارچه موجود در بازار باشند، سيستم هاي نرم افزاري فعلي جوابگوي همه نيازهاي اين شركت ها نبوده و به همين دليل مجبور به استفاده از روش هاي دستي در برخي بخش هاي كاري خود شده اند كه همين امر، بروز خطا را افزايش داده و هزينه های مالي و حقوقي فراواني را بر اين شركت ها تحميل كرده است.