گفتگو مدیرعامل مرکز با روزنامه روزگار معدن

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ، مدیرعامل مرکز در گفتگو با روزنامه “روزگار معدن” مطرح کرد:

مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ، ویترینی برای شناسایی کالا است.

برای مشاهده گفتگو روی لینک کلیک کنید.