کاربرد RFID در صنعت گردشگری

یکی از پرکاربردترین تکنولوژی های جدید شناسایی خودکار است. در حقیقت تمامی شیوه های جمع آوری دادهها و ورود آنها به رایانه ها بدون دخالت انسان را میتوان در ذیل عنوان «شناسایی خودکار» جای داد. شناسایی خودکار خود به بخش های مختلفی تقسیم می‌شود، ازجمله فناوری بارکد بیومتریکس یا فناوری مورداستفاده در شناسایی با استفاده از علائم و مشخصات جسمی مانند عدسیِ چشم و اثرانگشت و غیره.

RFID، یا فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین این تکنولوژی ها بوده و با استفاده از پیشرفت های نوین ایجادشده خود را تبدیل به سیستمی بیرقیب نموده است.

یکی از پرکاربردترین تکنولوژی های جدید شناسایی خودکار است. در حقیقت تمامی شیوه های جمع آوری دادهها و ورود آنها به رایانه ها بدون دخالت انسان را می توان در ذیل عنوان «شناسایی خودکار» جای داد. شناسایی خودکار خود به بخش های مختلفی تقسیم می‌شود، ازجمله فناوری بارکد بیومتریکس یا فناوری مورداستفاده در شناسایی با استفاده از علائم و مشخصات جسمی مانند عدسیِ چشم و اثرانگشت و غیره.

RFID، یا فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین این تکنولوژیها بوده و با استفاده از پیشرفتهای نوین ایجادشده خود را تبدیل به سیستمی بیرقیب نموده که پیشتر در مورد آن گفته شده است.

گزارش‌های عملیات با استفاده از مکانیزم خودکار

  • در موزه Granit-State-Metal works با استفاده از برچسبهای RFID و PDA، شبکه بیسیم به بازدیدکنندگان و خریداران کمک میکند که راجع به کارهای هنری بدون نیاز به سؤال کردن از مسئولان نمایشگاه اطلاعات موردنیاز خود را به دست آورند. در این موزه برچسبهای RFID نزدیک کارهای هنری نصب‌شده و از سیستم Sapago’s Art – FID استفاده میکند که برچسبها و readerهای RFID را به PDA و شبکه بیسیم ارتباط میدهد، در این پروژه از readerهای قلمی شکل ID Blue RFID استفاده میشود. کاربر ضمن حرکت با استفاده از ID Blue برای خواندن شماره شناسایی برچسبهای RFID که نزدیک کار هنری نصب‌شده استفاده میکند.reader شماره برچسب را از طریق blue tooth به PDA می‌فرستد و PDA اطلاعات موردنظر راجع به کار هنری را از پایگاه دادهها بارگذاری میکند و به کاربر نمایش میدهد. این کار با استفاده از کدهای GS1 و استفاده از اپلیکیشنهای موبایل امکان‌پذیر است. بدین‌صورت که به هر شیء یک کد قلم و به هر مکان یک کد مکان اختصاص داده میشود.

  • درروش دیگری که به روش فوق نزدیک بود، بازدیدکنندهها میتوانستند توضیحات متخصص نمایشگاه را راجع به اقلام خاص درحالی‌که همان مورد به‌وسیله نور مشخص میشود به‌طور هم‌زمان به‌وسیله دستگاه PDA خود بشنوند. همچنین بازدیدکنندگان میتوانند به همین وسیله نقطه نظرات خود را بیان کنند و به سؤالات جواب دهند. در این روش نیز از یک شبکه بیسیم استفاده می‌شود که با استفاده از برچسبهای RFID که در نقاط مختلف نصب‌شده و PDA مجهز به سیستم reader، موقعیت (مکان) هر بازدیدکننده مشخص است (بر اساس کد GLN (و اطلاعات به‌راحتی به سمت آنان فرستاده میشود در این حالت اطلاعات در یک Server محلی نگهداری میشود و به‌راحتی قابل‌تغییر و بروز رسانی است. در این تحقیق 70% بازدیدکنندگان از کیفیت بازدید و میزان اطلاع‌رسانی کاملاً راضی بودند.

 

ادامه مقاله کاربرد RFID در صنعت گردشگری در وبسایت e-code