همه چیز درباره ایران کد (قسمت اول)

ايرانكد در يك نگاه

 در سال 1382 وزارت بازرگانی موظف شد كه بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه – پرتال – اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید .مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران طرح پيشنهادي خود را با نام “كد ملي” به هیات وزیران ارائه كرده و اين طرح در سال 1385 به تصویب رسید همچنين دستور اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ابلاغ گرديد.

ايرانكد در يك نگاه

 در سال 1382 وزارت بازرگانی موظف شد كه بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه – پرتال – اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید .مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران طرح پيشنهادي خود را با نام “كد ملي” به هیات وزیران ارائه كرده و اين طرح در سال 1385 به تصویب رسید همچنين دستور اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ابلاغ گرديد.

هدف ايران‌كد

ايران كد به منظور ایجاد زبان مشترک در شناسایی کالا و تسهیل ارتباط در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار ، ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت و سلامت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور شروع به فعاليت نمود.

يكي از تعاريف سیستم ملی طبقه بندی كالا “ايران كد” استاندارد كردن داده ها، اطلاعات و موجوديت ها و تسهيل تبادل اطلاعات و كاهش خطا و اشتباهات است. اين سيستم  اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا و خدمات را تحت کنترل دارد و به عناصر سیستم منتقل می نماید .ايران كد با استفاده از ابزار كارامد طبقه بندی و کدگذاری کالا ، زبان مشترک و اطلاعات مشترك را در سطح ملی ایجاد نموده و کلیه اطلاعات اعتباری قلم کالا را از قبیل مرجع عرضه کننده ، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بین المللی و … در خود ثبت و ذخیره می نماید .در حقيقت ایران كد، استاندارد شناسایی، توصیف و نام گذاری كالا را در سطح ملی ایجاد كرده و توسعه می دهد. در واقع نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، امروز به اختصار” ایران کد” نامیده می شود.

بارکدملی کالا

يكي از مهمترين خدمات ايران كد “كد ملی” كالا است. كه در اين بخش به اختصار به آن اشاره ميشود. “كد ملی کالا” كد منحصر به فرديست كه به هر قلم كالا اختصاص داده ميشود. و اطلاعات جامعي را براي استفاده كاربران مختلف مديريت ميكند.اين كد با ايجاد زبان مشترك و تسهيل آن در تمامي حوزه ها چه صنعتي و چه خدماتي، خصوصي يا دولتي سعي دارد اطلاعات لازم عناصر زنجيره تامين كالا را فراهم سازد. همچنين از اتلاف منابع انساني و مالي كه در اثر انجام كارهاي يكسان و موازي انجام ميشود جلوگيري نمايد ساختار اصلي  اين كد‌‌ 16 رقمي نمايانگر اين است كه محصول از چه نوعی و به چه گروهی از محصولات در نظام طبقه بندی ملی كالا تعلق دارد، محصول را چه كسی عرضه می كند و مشخصات مورد نظر عرضه كننده برای توصیف و نام گذاری محصول چيست.

 

همچنین بخوانید

همه قوانین ایرانکد در یک نگاه