همه چیز درباره ایران کد (قسمت اول)

ایرانکد در یک نگاه

 در سال ۱۳۸۲ وزارت بازرگانی موظف شد که بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه – پرتال – اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید .مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران طرح پیشنهادی خود را با نام “کد ملی” به هیات وزیران ارائه کرده و این طرح در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید همچنین دستور اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ابلاغ گردید.

ایرانکد در یک نگاه

 در سال ۱۳۸۲ وزارت بازرگانی موظف شد که بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامین ملی کالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه – پرتال – اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید .مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران طرح پیشنهادی خود را با نام “کد ملی” به هیات وزیران ارائه کرده و این طرح در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید همچنین دستور اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ابلاغ گردید.

هدف ایران‌کد

ایران کد به منظور ایجاد زبان مشترک در شناسایی کالا و تسهیل ارتباط در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار ، ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت و سلامت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور شروع به فعالیت نمود.

یکی از تعاریف سیستم ملی طبقه بندی کالا “ایران کد” استاندارد کردن داده ها، اطلاعات و موجودیت ها و تسهیل تبادل اطلاعات و کاهش خطا و اشتباهات است. این سیستم  اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا و خدمات را تحت کنترل دارد و به عناصر سیستم منتقل می نماید .ایران کد با استفاده از ابزار کارامد طبقه بندی و کدگذاری کالا ، زبان مشترک و اطلاعات مشترک را در سطح ملی ایجاد نموده و کلیه اطلاعات اعتباری قلم کالا را از قبیل مرجع عرضه کننده ، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بین المللی و … در خود ثبت و ذخیره می نماید .در حقیقت ایران کد، استاندارد شناسایی، توصیف و نام گذاری کالا را در سطح ملی ایجاد کرده و توسعه می دهد. در واقع نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، امروز به اختصار” ایران کد” نامیده می شود.

بارکدملی کالا

یکی از مهمترین خدمات ایران کد “کد ملی” کالا است. که در این بخش به اختصار به آن اشاره میشود. “کد ملی کالا” کد منحصر به فردیست که به هر قلم کالا اختصاص داده میشود. و اطلاعات جامعی را برای استفاده کاربران مختلف مدیریت میکند.این کد با ایجاد زبان مشترک و تسهیل آن در تمامی حوزه ها چه صنعتی و چه خدماتی، خصوصی یا دولتی سعی دارد اطلاعات لازم عناصر زنجیره تامین کالا را فراهم سازد. همچنین از اتلاف منابع انسانی و مالی که در اثر انجام کارهای یکسان و موازی انجام میشود جلوگیری نماید ساختار اصلی  این کد‌‌ 16 رقمی نمایانگر این است که محصول از چه نوعی و به چه گروهی از محصولات در نظام طبقه بندی ملی کالا تعلق دارد، محصول را چه کسی عرضه می کند و مشخصات مورد نظر عرضه کننده برای توصیف و نام گذاری محصول چیست.

 

همچنین بخوانید

همه قوانین ایرانکد در یک نگاه