هرچه سریعتر به ایران‌کد بپیوندید

نقطه رسانه‌ای: وزیرصنایع و معادن گفت: این وزارتخانه دراستفاده از ایران‌کد در همه فعالیت‌های صنعتی کشور جدی است و به فعالان این بخش از اقتصاد کشور توصیه می‌کند هرچه سریعترفعالیت‌های خود را با این نظام ملی تطبیق دهند.

علی اکبرمحرابیان در گفتگوباخبرنگارما افزود: وزارت صنایع ومعادن بیش از یکسال پیش باصدور بخشنامه‌هایی به تمام شرکت‌ها ،سازمان‌ها ومجموعه‌های خود وهمچنین واحدهای استانی آنان راملزم کردبه ایران‌کد پیوسته وفعالیت‌های خودرابا نظام ملی طبقه بندی وخدمات شناسه کالا وخدمات تطبیق دهند.آن زمان این مسئله بیشتر توصیه بوداما اکنون یک الزام است وبه زودی فعالیت در صنعت کشور بدون شناسایی‌هایی که از طریق ایران‌کدوشناسه صنعتی صورت خواهد گرفت،امکان پذیر نخواهدبود لذا توصیه من به  تمام فعالان صنعتی پیوستن به این نظام ملی است.
وی تصریح کرد: ما می خواهیم فضای صنعتی کشوررا شفاف و همه چیز راقابل شناسایی  ورهگیری کنیم تااز این طریق جلوی آسیب‌های وارده به این بخش را بگیریم. مثلا در زمینه ورود کالای بی‌کیفیت و قاچاق فقط مصرف کننده نیست که متضرر می‌شود بلکه تولیدکننده هم که در زنجیره تامین خود به نوع دیگری کالا نیاز دارد نیز متضرر می‌شود. لذا استفاده از ایران‌کد در صنعت به نفع همه است.
محرابیان اظهارداشت: هم اکنون دستگاه‌هایی چون موسسه استاندارد همکاری خوبی را با ایران‌کد شروع کرده‌اند و گسترش این موضوع در صنعت از طریق ستاد تحول صنعت و معدن کشور همچنان پیگیری می‌شود. سیاست وزارت صنایع و معادن حمایت وگسترش ایران‌کد در صنعت است و این مسئله با جدیت پیاده خواهد شد.