نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۸

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۸ حضور خواهد یافت. اخبار و رخدادهای پیرامون این حضور را از طریق سایت مرکز دنبال کنید: (کلیک کنید)