نصب تابلوی نمایندگی مرکز

نصب تابلوی ورودی شرکت‌های نمایندگی مرکز با ظاهر یکسان

نصب تابلوی ورودی شرکت‌های نمایندگی مرکز با ظاهر یکسان انجام شد. در راستای ایجاد وحدت هرچه بیشتر در ظاهر شرکت‌های نمایندگی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، تابلوی نام نمایندگی‌ها با ظاهری یکسان و در خور شأن مرکز، در یک بازه زمانی یک ماهه در محل ورودی دفاتر آنها نصب گردید.

همچنین تعدای کاتالوگ و پرچم رومیزی که بر روی آنها لوگوی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، ایران‌کد و GS1 درج شده بود نیز برای استفاده در شرکت‌های نمایندگی ارسال شد.

همچنین بخوانید: فراخوان جذب نمایندگی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران