مدیریت اموال، اهمیت و استقرار نرم افزار

مدیریت اموال و دارایی‌های ثابت  اهمیت و معرفی

 

مدیریت اموال و دارایی‌های ثابت چیست؟ بسیاری از شرکت‌ها در ابتدای تأسیس، اموال و دارایی سازمان خود را به روش‌های سنتی و دستی ثبت و مدیریت می‌کنند تا از افزایش هزینه‌های راه‌اندازی جلوگیری کنند. اما این روش عمر چندانی نداشته و پس از مدتی حفظ سوابق خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات، سخت، وقت‌گیر، پرهزینه و کلافه‌کننده خواهد بود. از طرفی در صورت توسعه فعالیت و تبدیل شدن به شرکتی بزرگ، اموال ثابت، مواد اولیه، قطعات یدکی، دارایی‌های برگشتنی، ابزارآلات، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش مهمی از سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند که لازم است گزارشات مربوط به آنها به‌طور مستمر تحت کنترل و نظارت مدیران سازمان باشند.

مدیریت اموال و دارایی‌های ثابت  اهمیت و معرفی

 

مدیریت اموال و دارایی‌های ثابت چیست؟ بسیاری از شرکت‌ها در ابتدای تأسیس، اموال و دارایی سازمان خود را به روش‌های سنتی و دستی ثبت و مدیریت می‌کنند تا از افزایش هزینه‌های راه‌اندازی جلوگیری کنند. اما این روش عمر چندانی نداشته و پس از مدتی حفظ سوابق خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات، سخت، وقت‌گیر، پرهزینه و کلافه‌کننده خواهد بود. از طرفی در صورت توسعه فعالیت و تبدیل شدن به شرکتی بزرگ، اموال ثابت، مواد اولیه، قطعات یدکی، دارایی‌های برگشتنی، ابزارآلات، تجهیزات و ماشین‌آلات بخش مهمی از سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند که لازم است گزارشات مربوط به آنها به‌طور مستمر تحت کنترل و نظارت مدیران سازمان باشند.

ادامه مطلب

مدیریت اموال ثابت و برگشتنی: ​حال که به اهمیت مدیریت اموال و دارایی ثابت در شرکت‌ها و سازما‌ن‌ها پی بردیم سوال آنست که چگونه و با چه ابزاری می‌توانیم مدیریت صحیح بر اموال و دارایی شرکت داشته باشیم بطوری که هم استانداردی باشد که در دنیا مورد قبول باشد و هم در شرکت‌های دیگر تست شده و کاربردی بودن آن به اثبات رسیده است. راهکارهای سازمان جهانی GS1 در این حوزه کاربرد داشته و به شکل زیر تعریف شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب

برای استقرار سیستم مدیریت اموال و تحلیل فرآیندهای استقرار، مراحل و گام‌های زیر برداشته شده است:
گام ۱: مصاحبه با واحد مالی اداری:
خریداری کردن و شماره اموال زدن بر روی اموال و تجهیزات جدید بر عهده واحد مالی و اداری است. با استفاده از شیوه مصاحبه با تک‌به‌تک افراد مشخص گردید که سیستم خرید اموال جدید در مرکز به چه صورتی است.

 

ادامه مطلب