مخاطب شناسی پاشنه آشیل ایران‌کد است

 گردآوری اطلاعات جامع، به‌روز و منظم و طبقه‌بندی شده راه حل بسیاری از معضلات اقتصاد کشور و تضمین‌کننده کاهش هزینه تولید، توزیع، حذف واسطه‌ها، تأمین حقوق مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌هاست.
نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات کشور که با آیین‌نامه هیئت وزیران وظیفه پوشش‌دهی کلیه کالاها و خدمات تولیدی، توزیعی و صادراتی کشور و ارایه آن به جهانیان از طریق راه‌اندازی پرتال ملی کالا را به عهده گرفته است، ابزاری است که می‌تواند خلاءهای اطلاعاتی و ارتباطی کشور از این محل را برطرف سازد.
چند کارشناس ارشد اقتصادی به بیان نقطه نظرات خود درباره تأثیر این نظام اطلاعاتی به حل مشکلات اقتصاد کشور و چالش‌های آن پرداخته‌اند:
دکتر تقوی: کاهش فاصله میان اجزای اقتصاد
دکتر مهدی تقوی – استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: هر اقتصاد برای انجام وظایف خود اجزایی دارد و این اجزا باید با هماهنگی وظایف یکدیگر را تکمیل کنند تا دستگاه کل به کار خود ادامه دهد.
وی افزود: انجام وظیفه هر یک اجزاء بستگی به کارکرد سایر اعضاء دارد و اگر اعضاء درست کار نکند یا ارتباط و هماهنگی میان آن‌ها دیر یا کند صورت گیرد، یک عضو به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران مانند یک بدن بیمار نیاز به هماهنگی میان اجزاء دارد تا اعضاء در این بستر بتوانند به یکدیگر کمک کنند. اما نسبت‌هایی که باعث این پیوندها و هماهنگی‌ها می‌شود، اکنون وجود ندارد. این نسبت‌ها همان اطلاعات هستند.
وی افزود: لذا در اقتصاد ما باید به دنبال هماهنگی اجزاء باشیم و کلید این هماهنگی یک بستر جامع اطلاعاتی است که این هماهنگی‌ها از طریق قرار گرفتن اجزا تولید، توزیع، فروش و صادرات با کمترین هزینه و بیشترین سرعت ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ایران‌کد هنوز در اقتصاد کشور ناشناخته است، گفت: فرهنگ تولید و مصرف اطلاعات در کشور ما پایین است و نیاز به آن هنوز احساس نشده است. لذا با یک عملیات کامل فرهنگ‌سازی در بلندمدت همگام را با این مسئله آشنا کرد.
وی با ارائه پیشنهادی در این باره افزود: این نظام ملی در نخستین مرحله باید از روش میسیونرهای مذهبی استفاده کند که با حضور در جوامع مختلف به طور حضوری، همگان را با پدیده‌های جدید آشنا می‌کردند. لذا نمایندگان ایران‌کد نیز باید از طریق حضور و سخنرانی در محافل کارشناسی اقتصاد نخبگان را با ویژگی‌های این نظام آشنا کنند تا کم کم فرهنگ آن ساخته شود.
دکتر پژویان: ایجاد نیاز به اطلاعات
دکتر جمشید پژویان: کارشناس ارشد اقتصاد بازار نیز معتقد است نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات باید به سوی ایجاد نیاز برای مصرف اطلاعات الکترونیکی برود.
وی می‌گوید: عیب نظام‌های اطلاعاتی مانند ایران‌کد در کشور ما این است که صرفاً به تولید و پوشش‌دهی اطلاعات فکر می‌کنند و به ایجاد انگیزه در کسانی که باید این اطلاعات را مصرف کنند، فکر نمی‌کنند، لذا هر قدر هر اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری تهیه شود، چون مراجعه برای مصرف آن کم است، موفقیت‌آمیز و تأثیرگذار نیست.
وی افزود: تولید و مصرف اطلاعات باید همزمان با هم دیده شده و به آن پرداخته شود؛ چرا که موفقیت نظام در هر 2 عامل وجود دارد. اما معمولاً در برنامه‌های کشور ما مخاطب‌شناسی معنای چندانی ندارد و اطلاعات بدون توجه به نیاز، ‌انگیزه و نظر مخاطب تولید می‌شود و روشن است مخاطب چون احساس نیازی به آن ندارد، سراغ مراجعه و استفاده از آن نیز نمی‌رود.
وی تصریح کرد: لذا پیشنهاد من این است که یک مخاطب شناسی گسترده صورت گیرد و نیاز به اطلاعات و مزایای این نیاز برای مخاطبان شرح داده شود تا مراجعه برای دریافت اطلاعات خود به انگیزه‌ای برای تولید بیشتر اطلاعات منجر شده و حمایت‌هایی را که الآن احتمالاًٌ کمتر از ایران‌کد صورت می‌گیرد را به نحو گسترده‌ای افزایش دهد.