کدینگ سازمانی و پروژه نفت

پروژه کدینگ وزارت نفت یک پروژه کدینگ سازمانی در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می‌باشد. قرارداد این پروژه بین مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و چهار شرکت ، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ، شرکت گاز ، شرکت نفت و پتروشیمی در سال ۸۹ منعقد شده است. در این پروژه برای بیش از ۱ میلیون قلم کالای وزارت نفت، کاتالوگ الکترونیکی و نفت کد صادر شده است. یکی از اهداف این پروژه کدینگ اقلام (کاتالوگ سازی) و ایجاد زبان مشترک جهت شناسایی اقلام در سطح وزارت نفت می‌باشد. از اهداف اصلی دیگر پروژه منبع یابی اقلام موجود در مجموعه وزارت نفت می باشد. بدین صورت که با استفاده از طبقه بندی موجود در ایرانکد و بانک اطلاعاتی آن، وزارت نفت می‌تواند تامین کنندگان داخلی و خارجی اقلام خود را شناسایی کرده و با آنها تعامل داشته باشد. بر این اساس وزارت نفت خواهد توانست مشکل تک منبع بودن تامین برخی اقلام خود را برطرف نموده و بتواند مدیریت بهتری در تامین اقلام خود داشته باشد به طور مثال در صورت وجود اقلام مشابه داخلی از ثبت سفارش اقلام خارجی و خروج ارز از کشور جلوگیری نماید.
شایان ذکر است کدینگ سازمانی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران برای تمامی سازمان‌های مشابه وزارت نفت، توانایی ارائه راهکارهای مشابه را دارد.