فرارسیدن ایام لیالی قدر و شهادت امیرمومنان امام علی (ع) تسلیت باد