فراخوان ثبت نام مجمع عمومی GS1 با نام General assembly

مجمع عمومی GS1 با نام General assembly  که به‌اختصار GA شناخته می‌شود، همایشی رسمی است که هر سال به میزبانی یک کشور برگزار می‌شود و تصمیمات مربوط به آینده سازمان GS1 جهانی در آن اتخاذ می‌شود.

در این نشست نمایندگان بیش از ۹۰ کشور حضور پیدا کرده و پیشنهادات خود را پیرامون استراتژی و خط‌مشی خدمات GS1 مطرح می‌کنند.

برای مشاهده برنامه این نشست به آدرس زیر بروید:

برنامه General assembly

سال گذشته این نشست در ترکیه با حضور ۲۹۹ نماینده از ۹۰ کشور دنیا برگزار شد و مسائلی راجع به خدمات داده، بستر ثبت‌نام، تائید توسط GS1، مدل جهانی داده، خط‌مشی GS1 UDI، استراتژی ردیابی GS1  و چند مورد دیگر مطرح شد. سخنرانان این نشست افرادی  از  گروه میگروس، خطوط هوایی پگاسوس، ETI Food، وزارت تجارت ترکیه، بوش ترکیه و خاورمیانه بودند.