فرآیند صدور شناسه خدمت

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در راستای اجرای تفاهم نامه و هماهنگی به عمل آمده مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصادی و دارایی، مرکز تنظیم مقررات،  نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مراحل دریافت شناسه کالا/ خدمت را بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

  • در مرحله اول می‌بایست تولیدکنندگان/واردکنندگان کالا از طریق سامانه جامع تجارت به‌نشانیntsw.ir و همچنین ارائه دهندگان خدمت از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نشانیportal.gs1-ir.org  نسبت به اخذ شناسه کالا / خدمت اقدام نمایند.
  • متولیان امر در وزارت صمت می بایست شناسه های تولید شده را جهت بارگذاری در سامانه مدیریت شناسه کالا/ خدمت به نشانی kalaid.tax.gov.ir  به این مرکز ارسال نمایند.
  • پس از تعیین مشمولیت و تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شناسه‌ها توسط کارشناسان محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، در سامانه شناسه کالا/خدمت به نشانی stuffid.tax.gov.ir بارگذاری می‌گردد.
  • در انتها جهت بهره‌برداری مودیان به منظور صدورصورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان می‌بایست شناسه‌های موجود در بانک اطلاعاتی سامانه فوق‌الذکر به صورت روزانه دربانک اطلاعاتی سامانه مودیان درج گردد. شایان ذکر است، مودیان می‌توانند تا زمان بارگذاری شناسه‌‎های اختصاصی کالا/ خدمت در سامانه stuffid.tax.gov.ir ، جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، از شناسه های عمومی کالا/ خدمت مرتبط در سامانه مذکور استفاده نمایند.