رونمایی از سامانه کدینگ سازمانی در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ انطباق تعریف کالای درون یک سازمان با تعریف تامین کنندگان کالا

هر سازمان فارغ از ماهیت خدماتی یا تولیدی/صنعتی خود، رسالت و ماموریتی دارد که به منظور دستیابی به آن، فعالیت‌ها و وظایف مختلفی را در قالب واحد‌های مختلف تعریف می‌کند. واحدهای مختلف سازمان به منظور انجام فعالیت‌ها و وظایف محوله خود نیاز به مواد اولیه، اقلام تجهیزات و قطعات یا به مفهوم عام کالا دارند. کالا در چارچوب فعالیت‌های لجستیکی در لحظه ورود به سازمان یا در انبار(های) سازمان ذخیره و نگهداری شده و در هنگام لزوم در اختیار واحدهای مربوط قرار می‌گیرند و یا کالا مستقیما از فضای تامین در اختیار عملیات تولید و مصرف قرار می‌گیرد.
سیستم‌های اطلاعاتی مختلفی به منظور مدیریت لجستیک در سازمان‌ها توسعه و استقرار می‌یابند که تنها در صورت تزریق اطلاعات درست و صحیح کالاها به عنوان ورودی می‌توانند رسالت خود را انجام دهند و عدم وجود یک زبان مشترک برای کالا به منظور تعامل واحدها و افراد در فضای درون و بیرون سازمان مهم‌ترین مانع برای این مهم است. این مساله با افزایش تعداد و تنوع قلم کالاها و بزرگ شدن سازمان کاربر، اهمیت بیشتری می‌یابد.
ایجاد یک زبان مشترک برای کالا مستلزم استاندارد سازی داده و اطلاعات اقلام کالای سازمان است که تنها در صورت تعریف یک منطق مناسب برای شناسایی، طبقه بندی و کدگذاری اقلام امکان‌پذیر است. 
مرکز ملی به عنوان متولی امر کدگذاری در کشور عهده‌دار تعریف و ایجاد زبانی مشترک برای کالا در سطح ملی است که با تخصیص یک کد ملی (ایران‌کد) و کد بین المللی GS1 به هر کالا به عنوان کانون فعالیت‌های لجستیکی، شخصیت و اعتبار بخشیده است. اختصاص یک کد منحصر به فرد به هر قلم کالا باعث می‌شود مصرف کننده در مقام دریافت کننده عملیات تامین کالای کشور از یک سو اطمینان یابد که کالای مورد نظر وی همانی است که نیاز او را برآورده می‌نماید و از سوی دیگر اطمینان یابد انتخاب این کالا، اصلح ترین انتخابی است که می‌تواند داشته باشد.
تخصیص ایران‌کد و کد GS1 به اقلام کالا در فضای ملی با تاکید بر اطلاعات مرجعی (شماره و نام مرجع) آن صورت می‌پذیرد. حال آن که در فضای شرکتی شناسایی می‌تواند در سطوح و قالب‌های مختلف انجام شود. 
هدف کدینگ سازمانی، گردآوری، سازماندهی، پردازش، به‌هنگام سازی و توزیع اطلاعات استاندارد اقلام کالا در فضای شرکتی است. 
استفاده از کارکرد‌های این ابزار باعث تعریف ” نیازهای سازمان در قالب کدینگ سازمانی” از یک طرف و تعریف “فضای تامین اقلام سازمان در قالب ایران‌کد و کد GS1” از سوی دیگر می‌شود که فواید بسیاری برای شرکت دارد.