روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه هر سال در تقویم روز جهانی روابط ‌عمومی و ارتباطات است. این روز صرفا یک عنوان در صفحات تقویم نیست، بلکه سرفصلی است از تعهد، تخصص، علم، خلاقیت و هنر.

روابط عمومی ایران در مسیر به سمت حرفه ای بودن
علیرغم همه موانع معمول پیش روی جامعه مترقی در مسیر پیشرفت ، توسعه و توسعه ، خوشبختانه روابط عمومی در ایران قدم به سمت ایفای نقش حرفه ای و داشتن تأثیر عمده در وقایع فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بین المللی دارد.

اکنون سال‌ها تلاش و پیگیری‌های مداوم از سوی افراد درگیر در روابط عمومی و ارتباطات جامعه ، منجر به نامگذاری روز به عنوان روابط عمومی شد. از این رو ، ما به عنوان روابط عمومی ، ما بسیار موظف هستیم که بهترین پاهای خود را به پیش بکشیم تا بتوانیم به آن اهداف تعیین شده در روز روابط عمومی در تقویم رسمی ایالت برسیم. با توجه به اینکه هفدهم ماه مه نیز روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی است ، موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

27 اردیبهشت ، منعکس کننده اهمیت مهم و برجسته این بخش از علم انسان است ، به عنوان زمینه ای که هنرهای مختلفی را به کار می گیرد ، به قلب ضرب و شتم مجموعه های مختلف تبدیل شده است ، و اکنون تصور هیچ موسسه / سازمانی بدون آن غیرممکن است. عملکرد بخش از جمله ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان ها و تشکیل افکار عمومی و ایجاد ارتباطات داخلی و خارجی.

روز روابط عمومی دلیل خوبی است که یکبار دیگر به یکدیگر یادآوری کنیم که تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه به رویه‌هایی از قبیل توزیع برابر اطلاعات ، ارتقاء و بهبود افکار عمومی و جهت گیری به مخاطب بستگی دارد. بدون شک وظایف مذکور باید توسط مدیریت روابط عمومی سازمانها ، مؤسسات ، شرکت‌ها و سایر مراکز اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی و سایر آژانس های عمومی یا خصوصی انجام شود.