دریافت ایران کد برای ۱۵۳۰ قلم کالا از فردا اجرایی می‌شود

از ابتدای تیرماه-فردا،چهارشنبه- انجام ثبت سفارشات ۱۵۳۰ قلم کالا با توجه به قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی، منوط به اخذ ایران‌کد و تآئید گواهی لازم از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
به گزارش ایران کد به نقل از مهر، بر اساس توافق جدید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن برای مدیریت واردات، از ابتدای تیرماه انجام ثبت سفارشات ۱۵۳۰ قلم کالا با توجه به قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی و آئین‌نامه اجرایی آن، منوط به اخذ ایران‌کد و تائید گواهی لازم از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
گمرک ایران از تاریخ اول تیرماه، از ترخیص هرگونه کالایی که قبل از ثبت‌سفارش اقدام به اخذ تائیدیه مذکور از سازمان استاندارد نکرده باشد، خودداری خواهد شد. این مقررات جدید در راستای اجرای طرح مدیریت واردات وضع شده است.
حمید صافدل، معاون وزیر بازرگانی نیز به مهر اعلام کرده است که مطابق تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای که میان سازمان توسعه تجارت ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات به امضا رسیده بود، قرار بر این است که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، فهرست کالاهای مشمول، برای دریافت ایران‌کد به وزارت بازرگانی ارسال کند.
وی اظهار داشته است: بر این اساس، از فردا اول تیرماه، واردات این ۱۵۳۰ قلم کالا منوط به دریافت شماره ملی کالا و خدمات (ایران‌کد) است و اگر کالایی که در این فهرست قرار می‌گیرد، ایران کد نداشته باشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت.
فهرست کالاهای مشمول ایران‌کد
میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد با کد تعرفه ۰۴۰۱۱۰۰۰
میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد؛ ولی از ۶ درصد وزنی بیشتر نباشد با کد تعرفه ۰۴۰۱۲۰۰۰
میزان مواد چرب آن بیش از ۶ درصد وزنی باشد با کد تعرفه ۰۴۰۱۳۰۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۱۳۰۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۲۲۹۰۰
بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده با کد تعرفه ۰۴۰۲۹۱۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۲۹۹۰۰
فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار با کد تعرفه ۰۴۰۳۱۰۱۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۳۱۰۹۰
فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار با کد تعرفه ۰۴۰۳۹۰۱۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۳۹۰۹۰
آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته حتی غلیظ شده یا به آن قند و یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده با کدتعرفه ۰۴۰۴۱۰۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۴۹۰۰۰
کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های ۵۰۰ گرمی و کمتر با کد تعرفه ۰۴۰۵۱۰۱۰
کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرمی با کد تعرفه ۰۴۰۵۱۰۲۰
خمیرهای لبنی برای مالیدن روی dairy spreads با کد تعرفه ۰۴۰۵۲۰۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۵۹۰۰۰
پنیر تازه (نگرفته یا نبسته uncured) یا (unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر(whey chess) و کشک با کد تعرفه ۰۴۰۶۱۰۰۰
پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع با کد تعرفه ۰۴۰۶۲۰۰۰
پنیر ذوب شده( foudu) غیر از رنده شده و یا پودر شده با کد تعرفه ۰۴۰۶۳۰۰۰
پنیر دارای رگه‌های کپک آبی‌رنگ با کد تعرفه ۰۴۰۶۴۰۰۰
سایر پنیرها با کد تعرفه ۰۴۰۶۹۰۰۰
خشک کرده با کد تعرفه ۰۴۰۸۱۱۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۸۱۹۰۰
خشک کرده با کد تعرفه ۰۴۰۸۹۱۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۴۰۸۹۹۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۵۰۲۹۰۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۵۰۶۹۰۰۰
سایر با کد تعرفه ۰۹۰۱۱۱۹۰
چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد با کدتعرفه ۰۹۰۲۱۰۰۰
چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر با کد تعرفه ۰۹۰۲۲۰۰۰
چای کیسه ای با کد تعرفه ۰۹۰۲۳۰۱۰
سایر با کد تعرفه ۰۹۰۲۳۰۹۰
کوبیده در بست هبندی غیرخرده فروشی ۰۹۰۲۴۰۱۰
سایر با کد تعرفه ۰۹۰۲۴۰۹۰
انواع زعفران در بست هبندی کمتر از ۱۰ گرم با کد تعرفه ۰۹۱۰۲۰۱۱
انواع پودر زعفران در بست هبندی کمتر از ۱۰ گرم با کد تعرفه ۰۹۱۰۲۰۱۲
انواع زعفران در بسته بندی کمتر از ۳۰ -۱۰ با کد تعرفه ۰۹۱۰۲۰۱۳
انواع پودرزعفران دربست هبندی کمتراز ۳۰- ۱۰ با کد تعرفه ۰۹۱۰۲۰۱۴
انواع زعفران در بست هبندی‌های بیش از ۳۰ گرم با کد تعرفه ۰۹۱۰۲۰۹۰
آرد گندم یا آرد مخلو طگندم و چاودار با کد تعرفه ۱۱۰۱۰۰۰۰
آرد چاودار با کد تعرفه ۱۱۰۲۱۰۰۰
آرد ذرت ۱۱۰۲۲۰۰۰
آرد برنج ۱۱۰۲۹۰۱۰
سایر ۱۱۰۲۹۰۹۰< از ذرت با کد تعرفه 11031300 سایر با کد تعرفه 1031900 به هم فشرده به صورت حبه با کد تعرفه 11032000 از جو دو سر با کد تعرفه 11041200 از سایر غلات با کد تعرفه 11041900 از جو دو سر با کد تعرفه 11042200 از ذرت با کد تعرفه 1042300 از سایر غلات با کد تعرفه 11042900 جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده با کد تعرفه 11043000 آرد، زبره و پودر با کد تعرفه 11051000 به هم فشرده به صورت حبه با کد تعرفه 11052000 از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی با کد تعرفه 11062000 از محصولات فصل 8 با کد تعرفه 11063000