دانش محوری در صنعت نفت با ایران کد

آنطور که از چند و چون قانون برنامه پنجم توسعه بر می‌آید؛ قرار نیست در این برنامه 200 میلیارد دلار منابع با روش‌های پیشین سرمایه گذاری شود؛ بلکه این سرمایه گذاری نیازمند اصلاح برخی ساختارها و بسترسازی هاست. براستی اصلاح ساختارها و بسترسازی‌ها چگونه میسر است؟
باید دانست که موفقیت یک سازمان تنها به منابع مالی وابسته نیست بلکه دیدگاه توسعه ای در بنگاه‌ها ضروی و لازم است به نحوی که دیدگاه سخت افزاری باید جای خود را به دیدگاه  نرم افزاری ودانش محور بدهد.
از سوی دیگر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موجب شفاف شدن قیمت‌ها در بازار می‌شود و سیستم برای حضور بخش خصوصی  در بخش‌های مختلف بطور خودکار عمل می‌کند بطوریکه با اجرای این قانون، جهش چشمگیری در جذب سرمایه به وجود می آید. امادراین میان  موضوع این است که اصل شفاف شدن قیمت‌ها در ساختارها و بسترهای موجود در اقتصاد کشور ما قابلیت بروز و ظهور دارد؟ این قابلیت چگونه ایجاد می‌شود؟
در این حال با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، علی‌القاعده باید حضور بخش‌های غیر دولتی و تعاونی‌ها در اقتصاد کشور شتاب گیردو افزایش بهره وری، کاهش تصدی گری و انحصار شکنی را سبب شود. آیا فرایند حضور بخش‌های غیر دولتی و تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در صنایع بزرگ همچون نفت با وجود دیدگاه‌های سخت افزاری موجود و کمرنگ بودن دغدغه‌ ایجاد دیدگاه‌های دانش محور در فعالیت اقتصادی با چنان وسعتی حتی به مرحله باور رسیده است؟
اگر بدانیم امروزه سرانه درآمد در کشورهای صاحب ذخایر ارزشمندنفت وگاز در قیاس با کشورهای فاقد این ذخایر کمتر بوده و کشورهای فاقد این ذخایر، شاید کمترین منابع سخت افزاری را در اختیار داشته باشند؛ بر این اساس، آیا ضرورت حکم نمی‌کند که دانش محوری و ایده پروری جایگزین دیدگاه سخت افزاری شود؟
در ارتباط با ذخیره ارزشمندی همچون نفت که ایران ما از صاحبان عمده آن در جهان کنونی به شمار می‌رود، سخن آن است که آنچه رونق اقتصادی ایجاد می کند، تحقیق، توسعه، دانش محوری و حرکت به سوی خلاقیت‌ها و ایده‌های نو و تحقق آنها در بازارهای بین المللی است؛ بر این اساس تغییر اساسی باید درسرلوحه برنامه‌های وزارت نفت قرار گیرد، ضمن آن که بخش خصوصی نیز باید در این مسیر با نهاد مسول همراه شود؛ حال پرسش اساسی در این زمینه آن است که حرکت به سوی ایده‌های نو و مدیریت خلاقانه ذخایر ارزشمند از کدام مسیر میسّر است؟

پاسخ به سوال مزبور و دیگر پرسش‌ها را شاید بتوان در توضیحات مسئول پرو‍ژه ایران کد در وزارت نفت وقتی وی ازطی شدن مراحل نهایی فعال شدن ایران‌کد درصنعت نفت خبر می‌داد، یافت.
اسرافیل پور رستمی توضیح می‌دهد: با دستور وزیر نفت کارگروهی مشترک میان مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و وزارت نفت تشکیل شد تا امکان تخصیص کد ملّی کالا به کالاهای مصرفی در صنعت نفت رابررسی کند. این موضوع با هدف اصلاح فرآیندهای تامین و توزیع کالا در صنعت نفت، صرفه‌جویی و بهینه شدن خریدها، جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور و حداکثر استفاده از توانمندیهای داخلی در تأمین نیازهای صنعت نفت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در ابتدای کار بدنه و مدیریت‌های صنعت نفت با کارکردهای ایران‌کد و تأثیر حضور آن در این صنعت کلیدی آشنا نبودند و لذا فرآیند اداری، حقوقی و تشکیلاتی فعال‌سازی ایران‌کد درصنعت نفت زمانبر شد اما با تأکیدها و پیگیریهای وزیر نفت  و فعالیت‌های فرهنگ‌سازانه خوبی که صورت گرفت این  برداشتها در حال اصلاح است و اکنون قاطبه مدیران نفت با ایران‌کد آشنا شده و از ورود آن به بزرگترین و گسترده‌ترین صنعت کشور حمایت می‌کنند و این امر پشتیبانی مناسبی را ایجادکرده است.
وی تصریح کرد:تلاش می‌کنیم موانع اداری و حقوقی موجود درکوتاه‌ترین زمان ممکن که حتی امیدواریم پایان امسال باشد رفع گردد تا ایران‌کد رسماً فعالیتش را در بخش نفت شروع کند، هرچند به طور غیررسمی فعالیت‌های گسترده ای در حال انجام است.
شاید برای همین وزیر نفت بر این اعتقاد تاکید دارد که”نکته کلیدی در رویکردها و روش‌های تمام سازمان‌های موفق، نظام بهبود مستمر است که با ایجاد این ویژگی در زنجیره ارزش اهداف محقق می‌شود؛ در غیر این صورت با روش‌های سنتی نمی توان به موفقیت سازمان دست یافت.
زیرا او تاکید دارد بر اینکه تمام فعالان صنعت نفت باید “ایران کد” بگیرند، افزود: ایران کد زبان مشترک بین تولید کننده و مصرف کنندگان در صنعت نفت است.
سید مسعود میر کاظمی تصریح می‌کند بخش خصوصی و بخش دولتی در یک زنجیره ارزش در حال فعالیت و تولید هستند، اظهار داشت: لازم است میان این دو یک نگاه تعاملی ایجاد شود تا از این طریق دغدغه‌های هر دو طرف برطرف شود.
شاید بااین اظهارات وواقعیت هایی که تغییرات جدید اقتصاد کشورآشکارکرده است بتوان قضاوت کرد که ایران کدپرچمدارایجاددانش محوری در تولید وتجارت کشور است،دانش محوری که بر پایه تهیه وتولید اطلاعات بازبانی مشترک استوار است.اکنون دانش محوری ایران کد صنعت نفت به عنوان بزرگترین صنعت تاثیر گذاردراقتصاد کشوررا هدف گرفته است ومی رود آنرا نهادینه کند.
گزارش از:ناصر علاقبندان