حضور مرکز ملی شماره گذری کالا و خدمات ایران در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی1402(همراه ویدئو)

به گزارش روابط عمومی مرکز بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 1402 در سوم آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح گردید. در آخرین روز نمایشگاه جناب آقای دکتر علی آبادی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همراهان به منظور بازدید از غرفه های نمایشگاه لوازم خانگی و فرش ماشینی در محل نمایشگاه بین المللی تهران حضور که به هنگام بازدید از غرفه ها آقای مهدی مظهری مدیرعامل مرکز نیز در معیت ایشان و همراهان از غرفه های مختلف بازدید نمودند.

مدیرعامل مرکز سپس در همایش رویداد ارائه نیازهای فن آورانه در صنعت لوازم خانگی و رویداد ملی مرور تجربه در صنعت لوازم خانگی شرکت و طی سخنان کوتاهی به تشریح وظایف و اهداف مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات پرداخت. این نمایشگاه در 16 آبان ماه به کار خود پایان داد.