جلسه آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با حضور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

به نقل از خبرگزاری ایرنا، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی روز پنجشنبه در نشست آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: به دلیل نبود این سند به طور معمول توزیع منابع عادلانه و متوازن نبوده است که انتظار می‌رود با نهایی شدن آن توزیع عادلانه و متوازن بودجه متناسب با ظرفیت استان‌ها محقق شود.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌‎های بازرگانی بیان کرد: خروجی نهایی کار تدوین سند آمایش استان‌ها براساس تفکیک شهرستانی است که از نقطه‎‌ های قوت سند محسوب می‌ شود.

تشکینی اظهار داشت: کار تدوین سند آمایش استانی در استان سیستان و بلوچستان از سه هفته پیش آغاز  شده که برنامه اصلی آن نیز بر دوش سازمان صمت گذاشته شده و اکنون نیز چارچوب سند آمایش این استان نهایی شده است.

وی افزود: نخستین کاری که در این سند نیاز است شناسایی توزیع جمعیتی در استان به تفکیک شهرستان‎‌ ها شامل جمعیت، تعداد و نرخ بیکاری هر استان است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: با نهایی شدن این سند، اولویت‌‎‏ها در ظرفیت استان بوشهر براساس تفکیک شهرستانی مشخص خواهد شد که چه تعداد از طرح‌های در دست اجرای سازمان صمت منطبق بر سند آمایش است.

وی گفت: در این سند برای نمونه در حوزه زیرساخت‌ها و شهرک‎‌های صنعتی باید نیازها شناسایی و امکان تحقق فعالیت‌های جدید تولیدی در استان تعیین شود.

تشکینی ادامه داد: همچنین طی این سند مشخص می‎‌شود که در چهار سال آینده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی خارجی کدام فعالیت در اولویت استان قرار دارد.

وی افزود: در این سند برای هر پروژه و فعالیت اولویت دار باید اقدام های مورد نیاز شناسایی شود که برای  نمونه شاید ایجاد شهرک متانول استان بوشهر نیاز به تامین زمین با قیمت تخفیفی داشته باشد که این موضوع براساس سند آمایش در اولویت قرار خواهد گرفت.

مسئول آمایش وزارت صمت در ارتباط با بسته‎‌های مشوق‎ سرمایه‌‏گذاری در حوزه سازمان صمت اظهار داشت:  در این طرح پیش بینی شده با مطالعات دقیق از وضعیت استان‌ها بسته‌های تشویقی مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود به نحوی که عامل انگیزشی مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف باشد.

مدیرکل حوزه ریاست و دستیار ویژه رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌‎های بازرگانی گفت: بزرگترین طرح و پروژه ملی در دولت جدید آمایش سرزمینی است و اولین مبحثی که در وزارت صمت مورد توجه قرار گرفته نیز پروژه‌های آمایش و نظام توزیع است.

سید علی تقوی افزود: وجود هماهنگی بین سازمان صمت، نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری ها در تدوین سند آمایش استانی لازم است.