ترخیص و ثبت سفارش کالاهای وارداتی از اول دیماه فقط با ایران‌کد امکان پذیر است

با ابلاغ وزیربازرگانی کلیه تجار واردکنندگان کالاومتقاضیان ثبت سفارش برای ترخیص کالاهای خود بایداز اول دیماه ایران‌کد دریافت کرده وارایه دهند.

مهندس احمد غلامزاده مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ) ایران‌کد( درجمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: وزیر بازرگانی هفته گذشته دستورالعملی را ابلاغ کرد که براساس آن داشتن شناسه ملی کالا  (ایران‌کد) برای کلیه تجار و واردکنندگان کالا- متقاضیان ثبت سفارش- الزامی است.
وی اظهارداشت: بر این اساس یک جدول زمان بندی ابلاغ شده که گروه‌های مختلف کالایی براساس تقسیم بندی کتاب مقررات صادرات و واردات سال89 به تدریج از اول دیماه امسال تا اول مهرماه سال آینده باید به ایران‌کد بپیوندندوثبت سفارش این کالاهاپس ازاین تاریخ منوط به دریافت و ارایه ایران‌کد خواهد بود.
وی تصریح کرد: وزیر بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران را مکلف کرده است طبق جدول زمانبندی یاد شده هنگام ترخیص کالا یا صدور ثبت سفارش در فرآیند ثبت سفارش الکترونیکی- ثبتارش- ازآنان ایران‌کد را مطالبه نماید.
وی خاطرنشان ساخت: البته وزارت بازرگانی از 15 دیماه 87 دریافت کد ملی کالا(ایران‌کد) را برای ثبت سفارش واردات الزامی کرده بود. اما آن روند مشمول تعداد محدودی کالا می‌شد و فراگیر نبود. چراکه تنها یکهزار قلم کالا براساس کد تعرفه اچ اس (HS) مشمول این مصوبه بودند.
وی افزود: براساس آخرین آمار موجود تاکنون 4626 بازرگان ثبت سفارش 82 هزار و 208 قلم کالای خود را با کد ملی کالا انجام داده‌اند.
غلامزاده اظهارداشت: اما با دستور جدید وزیر بازرگانی و ابلاغ جدول زمانبندی واردات و ثبت سفارش تقریبا تمام گروه‌های کالایی مهم باید با ایران‌کد صورت گیرد و در این راستا پیش‌بینی می‌شود حدود 200 هزارکدملی کالای جدید به این فرآیند وارد شود. در واقع اکنون ورود رسمی، جدی و گسترده ایران‌کد به فرآیند ثبت سفارش و واردات کالا آغاز شده است.
وی همچنین در توضیح کالاهایی که در مرحله اول مشمول این مصوبه می‌شوند، گفت: در دیماه به عنوان ماه آغازین این مصوبه کالاهای صنعتی و معدنی چون تراکتور، وسایل نقلیه موتوری، اتومبیل سواری، وسایل نقلیه موتوری برای حمل کالا، سرب و مصنوعات سربی، روی و مصنوعات از روی و قلع و مصنوعات از قلع باید برای ثبت سفارش یا ترخیص ایران‌کد دریافت کنند.
غلامزاده افزود: در بهمن ماه امسال نیز کالاهایی چون ابریشم، پنبه، پشم و انواع نخ، فرش، انواع پارچه و مس مشمول دریافت ایران‌کد خواهندشد. سایر گروه‌های کالایی نیز به مرور زیر پوشش ایران‌کد در خواهند آمد.
مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با اشاره به تاثیر این مصوبه بر تجارت کشور اظهارداشت: این مصوبه باعث شفاف شدن فرآیند ورود کالا به کشور شده و ابزار لازم برای مدیریت واردات از نظر کمی وکیفی را در اختیار برنامه‌ریزان قرار خواهدداد. همچنین می‌تواند به جلوگیری از قاچاق کالا کمک کرده و ابزاری برای تنظیم بازار در کنار سایر ابزارهای موجود باشد. از سوی دیگر سایر قابلیت‌های ایران‌کد مانند برچسب رهگیری نیز در این بستر قابل اجراخواهد بود.
 غلامزاده در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده درباره ورود ایران‌کد به فرآیند ثبت سفارش تصریح کرد: ورود ایران‌کد به این عرصه نه تنها امور را پیچیده یا زمان برنخواهدکرد بلکه برعکس باعث روان شدن و تسریع و جلوگیری از دوباره کاری‌های اداری خواهد شد و به ویژه باعث شفافیت و مدیریت موثر واردات کالابه کشور خواهد شدکه اکنون یکی از سیاست‌های اصلی بازرگانی کشوراست.
وی افزود: لذا از کسانی که به این موضوع انتقاد دارند دعوت می‌کنیم ابتدا توضیحات را شنیده و بافرآیندهای جدید آشنا شوند و سپس اعلام نظر کنند.