بازدید مدیرعامل مرکز از شرکت‌های متقاضی کسب نمایندگی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، مهدی مظهری به همراه تعدادی از مدیران مرکز روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶  به منظور بررسی درخواست شرکت‌های متقاضی نمایندگی جدید مرکز در استان اصفهان به این استان سفر کرده ، ضمن دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های مذکوردر خصوص معرفی وظایف مرکز و نحوه اعطای نمایندگی مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند. هیات مذکور همچنین در ادامه حضور در اصفهان از  شرکت‌های اترس رایانه پیشتازصنایع دستی دوستداران فن خلاق سپنتا، روبینا بازار، مهندسی سامانه های پشتیبان تصمیم – تاکبُن بازدید بعمل آوردند .