بازدید از نمایندگی‌های مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در استان خوزستان

چهارم تیرماه 98، نمایندگی‌های مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در استان خوزستان توسط کارشناسان مرکز، آقایان صادقی نژاد،حسینی و افضلی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند. دراین بازدید توانمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و دانش کارشناسان نمایندگی‌ها از خدمات و سرویس‌های مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگی‌های مرکز در ادامه به ارائه پشنهادات و تقاضاهای خود پرداختند و در انتها اطلاعاتی از سرویس‌ها  جدید مرکز  و ارائه  راهکارهایی جهت افزایش کارایی توسط کارشناسان مرکز در اختیار نمایندگان قرار گرفت.