ایمنی و اثربخشی داروی رمدسیویر (Remdesivir) در درمان کووید-۱۹

مقدمه: داروی رمدسیویر(Remdesivir) ، داروی ضد ویروس ساخت شرکت دارویی گیلیاد است که در محیط آزمایشگاهی نتایج مثبتی در مهار عفونت کرونا ویروس­ها نشان داده است. به همین جهت، این دارو به عنوان یک گزینه احتمالی مؤثر در درمان کووید-۱۹ مطرح شده و با وجود اینکه تاکنون تأییدیه‌ای از مراجع دارویی هیچ کشوری دریافت نکرده و فازهای یک و دو آزمون های بالینی را طی نکرده است، به صورت آزمایشی برای بیماران مبتال به کووید-۱۹ تجویز می­شود. محققان در بیش از بیست کشور در حال رصد کردن نتایج مربوط به استفاده از این دارو در محیط بالینی هستند تا در صورت یافتن پاسخ­دهی مثبت، داروی رمدسیویر را در جمعیت­های بزرگتری از بیماران تجویز نمایند.

از سال ۲۰۰۹ تحقیق بر روی این دارو با کد دارویی GS-5734 را آغاز شد. تحقیقات این شرکت بر روی داروهای ضد ویروس، منجر به ایجاد آرشیو بزرگی از ترکیبات دارویی شده که در زمان بروز بیماری­های نوظهور امکان آزمودن این ترکیبات بر ویروس­های جدید را فراهم می­سازد. رمدسیویر یکی از ترکیبات دارویی مذکور است که در سال ۲۰۱۴ و با  انتشار ویروس ابولا در غرب آفریقا، اثرات ضد ویروسی آن در محیط آزمایشگاه و نمونه های حیوانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این آزمایشات مثبت بود و نشان داد که می توان داروی رمدسیویر را جهت بررسی ایمنی و اثربخشی در انسانها در مقیاس بالاتری تولید کرد. این دارو یک آنالوگ نوکلئوتیدی است که در زمان تکثیر ویروسهای RNA دار مانند کروناویروس­ها در ساختار ژنتیکی ویروس وارد شده و تکثیر آن را متوقف می‌کند. در سال ۲۰۱۷، اثرات ضد ویروسی GS-5734 بر ویروس­های  SARS3و  MERS4 در محیط آزمایشگاهی ارزیابی شد و نتایج مثبتی به دست آمد که باعث ایجاد امید به اثربخشی رمدسیویر در بیماران مبتالا به این دو بیماری و همچنین سایر کروناویروس‌ها شد. آزمایشات بر نمونه­های حیوانی نیز اثربخشی رمدسیویر بر ویروسMERSرا تایید می­کند. ایمنی و اثربخشی این دارو بر بیماران مبتال به SARS و MERS تاکنون در هیچ کارآزمایی بالینی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

واکسن کرونا ساخته شد

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص گردید که شواهد برای تصمیم­گیری قاطع در مورد ایمنی و اثربخشی داروی رمدسیویر در درمان کووید-۱۹ بسیار محدود می­باشد و تنها در صورتی که کارآزمایی­های بالینی که به صورت گسترده در کشورهای متعدد شروع شده­اند، به نتیجه برسند، می­توان برای تأیید یا رد تجویز این دارو تصمیم­گیری کرد. با توجه به ابهام موجود در زمینه اثربخشی رمدسیویر، تجویز آن تاکنون در بیماران مبتال به کووید-۱۹ تنها در کارآزمایی­های بالینی، تجویز دلسوزانه (use compassionate) یا تجویز در شرایط اورژانسی (emergencyuse) بوده است.

 

منبع خبر: httpss://bit.ly/2WGCFrC