ایران کد در تعامل فعال با اقتصاد جهانی

امروزه دسترسی انسان به رایانه امری ساده و ممکن است و با توسعه ارتباطات شبکه‌های مخابراتی ، کاربرد رایانه و مخابرات در عرصه اطلاعات و بهره گیری از اینترنت نیز رواج چشمگیری یافته است.
در همین راستا روابط اقتصادی میان افراد ، شرکتها و دولتها نیز دچار تغییر شده و مبادلات تجاری ازحالت سنتی و مبادلات اسنادی خارج شده و به سوی بهره گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی پیش آمده است و در نتیجه تجارت الکترونیکی عرصه جدیدی را بر روی فرآیندهای تجاری گشوده است.
امروزه بدون بکارگیری و تسلط به ابزار جدید ، هیچ کشوری توان رقابت در بازار جهانی را نخواهد داشت.
توسعه تجارت جهانی و مساله جهانی شدن اقتصاد با تجارت الکترونیک تحقق می یابد و لزوم تجارت الکترونیک ، وجود شبکه‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی است که با انتشار همزمان اطلاعات و تبادل الکترونیکی داده‌ها ، نیاز کاربران را پوشش دهد.
 در کشور ما تعامل فعال با اقتصاد جهانی از برنامه‌های توسعه بوده و با هدف افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل و توسعه صادرات  و گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد ، بازرگانی و تجارت اقداماتی انجام شده است.
 تصویب قانون تجارت الکترونیکی جهت مبادله آسان و ایمن اطلاعات در 1382 و مصوبه ایجاد و توسعه “نظام ملی طبقه بندی وشناسه کالا و خدمات (ایران کد)”در 1385 از جمله اقدامات مذکور است.
ایران کد ، نظام ملی طبقه بندی و کدگذاری کالا در کشوراست. در ایران کد، تولید و توزیع اطلاعات پایه کالا و ارتباط دادن با طبقه بندی و روشهای شناسایی کالا ، سبب ایجاد زبان مشترک در جهت شناسایی یکسان کالاها در سطح ملی و تسهیل صادرات و تجارت می گردد.
ایران کد با ایجاد زبان مشترک وسرعت دادن و ایجاد اطمینان در تبادل اطلاعات و دسترسی به آن ، فراهم آمدن آمار و اطلاعاتی که پیش نیاز فعالیت‌های تصمیم گیری ، برنامه ریزی و سیاست گزاری است ، موجب افزایش بهره وری و صرفه جویی اقتصادی می گردد.
درگاه اطلاع رسانی ملی کالا www.IRANCODE.ir ماحصل اجرای نظام مذکور است و نمایشگاه مجازی دائمی است که کلیه اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا وهمچنین اطلاعاتی از قبیل مراجع عرضه کننده ، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بین المللی کالا و … را در معرض دید کاربران قرار می دهد.
کاربران با امکان دسترسی به اطلاعات اقلام طبقه بندی و کدگذاری شده می توانند با مقایسه مشخصات اقلام ، وجوه تشابه و افتراق آنها را تشخیص داده و نیازهای اطلاعاتی خود را برآورده نمایند.
تحت پوشش قرار دادن اطلاعات و توزیع آن در سطح جامعه و تبادل اطلاعات ، رشد و توسعه تجارت و داد و ستد را فراهم کرده و بستر تجارت الکترونیک می گردد.  
ایران کد با انتشار همزمان اطلاعات کالا برای همه کاربران ، عرصه را برای واسطه ها  تنگ نموده و به دلیل هویت بخشی به عرضه کنندگان کالا و محصولات مربوطه تسهیل لازم جهت مبارزه با معضل قاچاق کالا را فراهم می آورد.
امید است که با ایجاد چنین سیستم‌های اطلاع رسانی هماهنگ در سطح ملی ، انتقال سریع و دقیق اطلاعات مربوط به مراکز تهیه ، تولید و فروش کالاها ، از اتلاف منابع مالی و انسانی جلوگیری کرده و با بهره گیری از فنآوری اطلاعات ،کاهش زمان چرخه فعالیتها وکاهش هزینه مدیریت زنجیره تامین ، به تعاملات اقتصادی جدید و گرفتن سهم بیشتر از بازار گسترده جهانی دست یابیم.
مینا حبیلی