ایران‌کد در زمینه اطلاع رسانی در جهت مدیریت واردات موثر است

از ایران‌کد نباید انتظار داشته باشیم که با کدگذاری کالاها مانع جلوگیری قاچاق کالا و کنترل واردات شود، چرا که این ارگان تنها مسوولیت طبقه‌بندی و شناسایی کالاها را بر عهده دارد.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با بیان این مطلب به خبرنگار ایران‌کد، گفت: کنترل واردات در واقع باید از طریق حمایت و افزایش تولید داخلی انجام شود. بر این اساس از طریق شناسایی و رهگیری کالاها نمی‌توان این امر مهم اقتصادی کشور را ساماندهی کرد.
به گفته او، درست است موضوعاتی چون کدگذاری و شناسایی کالاها باعث شفاف شدن امور واردات می‌شود اما در جهت کنترل واردات در شرایطی که کشور نیاز به حمایت از تولید داخلی دارد این ابراز به تنهایی نمی‌تواند کارآمد باشد.
پژویان با تاکید بر اینکه طبقه‌بندی و شناسایی کالاها براساس کدگذاری، سبب تسریع امور در مقوله واردات می‌شود، تصریح کرد: مسئله این است که کار نظام طبقه‌بندی و شناسه کالاها به عبارت دیگر ایران‌کد بر این اساس تعریف نشده که مانع و کنترل واردات شود. ایران‌کد با طبقه‌بندی و کدگذاری کالاها می‌تواند در زمینه اطلاع رسانی در جهت مدیریت واردات موثر باشد.
به اعتقاد رئیس شورای رقابت، ایران کد با مجزا کردن کالاها و شناسایی آن‌ها به ویژه در زمینه کالاهای وارداتی منجر به تشخیص کیفیت کالاها شود اما نباید از این ارگان فراتر از وظایفی که برای آن تعریف شده انتظار داشت تا حلال مشکلات بخش اقتصادی کشور شود.
پژویان ضرورت توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی، حضور ایران در مجامع و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، بهبود وضعیت تجارت داخلی و خارجی و ایجاد آمادگی برای تجارت الکترونیکی، را از جمله اهداف راه اندازی نظام ایران‌کد عنوان کرد و گفت: بهتر است در کنار ارگانی چون ایران‌کد، نهادی شکل گیرد که همان‌طور طبقه‌بندی کالاها بر عهده ایران‌کد است، نهاد دیگر نیز از طریق سیستم کدگذاری کیفیت کالاها وارداتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا بر این اساس مسوولان نظارتی مانع واردات کالاهای بی کیفیت و غیرضروری شوند.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه با کدگذاری براساس معیارهای حرفه ای در اقتصاد می‌توان سریعاً کالاهای غیرضروری و لوکس را شناسایی کرد، تصریح کرد: در حال حاضر عمده مشکلات در بخش واردات به واردات بی رویه کالاهای غیرضروری برمی گردد که باید از طریق کدگذاری و شناسایی آن‌ها این مسئله را رفع کرد.