اعلام آمادگی شرکت ملی نفت ایران برای پیوستن به ایران‌کد

نقطه رسانه‌ای: مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران از آمادگی این شرکت برای پیوستن به نظام ملی شماره گذاری وخدمات شناسه کالا وخدمات-ایران‌کد-خبرداد.

احمد قلعه بانی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: بنده با ایران‌کد وکارکردهای آن وهمچنین کمکی که می‌تواند به اصلاح و بهبود فرآیندهای زنجیره تامین کالا بکند و باعث شفاف‌سازی آن شود، آشنا هستم.
وی اظهارداشت: در زمان حضوردر سازمان گسترش و نوسازی صنایع نیز مقدمات اجرایی پیاده سازی ایران‌کد در بخش صنعت را فراهم کردیم که البته پیاده‌سازی کامل آن زمان می‌برد.
وی افزود: ایران‌کد می‌تواند از جهات مختلف از جمله اصلاح زنجیره تامین به صنعت نفت کمک کند و در اصل مسئله حرفی وجود ندارد اما باید به لحاظ فنی موضوع را بررسی کرد و دید چه مشکلات احتمالی پیش می‌آید و راه حل آن چیست.
وی تصریح کرد: لذا فکر می‌کنم صنعت نفت باید آهسته و پیوسته به سوی استفاده از ایران‌کد برود و ما آمادگی آغاز کار را داریم اما درباره چگونگی ورود به این مسئله باید فکر و برنامه ریزی و مشورت کرد.