استقرار ایران کد درگمرکات سرعت می گیرد

نقطه رسانه ای – رییس کل جدید گمرک ایران گفت : یکی از اولویت‌های جدید گمرک استقرار ایران کد در سامانه‌های گمرکی وطرح تحول گمرک ایران است که با سرعت بیشتری پیگیری خواهدشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، دکتر عباس معمارنژاد در گفتگوبا خبرنگارما افزود:همان گونه که درحکم وزیراقتصاد آمده اولویت‌های کاری من در گمرک ایران در راستای طراحی  و اجرای هر چه سریعتر قانون امور گمرکی، برنامه تحول گمرکی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی دولت در زمینه تسهیل تجارت، تحقق گمرک الکترونیکی و ایجاد پنجره واحد تجاری و  اصلاح نظام اداری است.
وی اظهارداشت: دولت پس از اصلاح قیمتها درنظردارد به سراغ اجرای سایر محورهای طرح تحول اقتصادی برود  که گمرک ایران یکی از آنهاست. دولت می خواهد گمرک را به تسهیل کننده تجارت کشور تبدیل کند که درعین حال به عنوان دروازه بان کشوردقیق هم باشد. لازمه تحقق این هدف اصلاح رویه‌های موجود گمرکی از طریق الکترونیکی کردن آن است.
وی تصریح کرد : من اززمان حضوردر وزارت بازرگانی درسمت سرپرستی دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وعضویت در کارگروه توسعه تجارت الکترونیکی با ایران کد وکارکردها ی آن از نزدیک آشنایی دارم ومی دانم که استقرار این نظام در گمرکات کمک زیادی به یکسان سازی و روان سازی امور گمرکی کرده، در زمان صرفه جویی  و جلوی دوباره کاری‌ها را می گیرد.
وی افزود : لذا استقرار ایران کد در گمرکات درراستای الکترونیکی کردن گمرکات یکی از اولویت‌های موردنظر است و باید در تحقق آن تسریع شود. البته قبلا تلاش هایی دراین باره صورت گرفته بوداما کافی نبوده است.
وی گفت: سامانه هایی چون ایران کد که هدف استانداردسازی اطلاعات وتناظر بخشی به نیاز‌های اطلاعاتی دستگاههای مختلف را دنبال می کنند نقش اساسی در طرح تحول اقتصادی دارند و یکی از اصول این طرح دولت الکترونیک است. لذا گمرک نیز در استفاده از این سامانه و رفع موانع احتمالی فعال شدن آن تسریع خواهد کرد.