استفاده موثر از ایران‌کد در طرح جامع مالیاتی

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: درطرح جامع مالیاتی ایران‌کد به عنوان یکی از زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم مورد توجه و استفاده قرارگرفته است.
سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اکنون پیشرفت امور به درجه‌ای رسیده است که بدون استفاده از زیرساخت‌های جامع اطلاعاتی و الکترونیکی نمی‌توان کارها را پیش برد. زمانی که دولت بر گسترش پروژه ایران‌کد تاکید می‌ورزید بسیاری اهمیت آن را درک نکردند. اما کم کم اثرات این سیستم برای همه در حال آشکار شدن است.
وی اظهارداشت: اکنون نیاز به بانک‌های جامع اطلاعاتی یک ضرورت انکارناپذیر کشور در تمام عرصه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی است و وزارت اقتصاد نیز بر استفاده از آن اهتمام خواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: به عنوان نمونه هم اکنون در تدوین طرح جامع مالیاتی که مراحل نهایی خود را می‌گذراند به نقش زیر ساختی ایران‌کد توجه ویژه‌ای شده و قرار است ایران‌کد به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور متصل شود.
وی افزود: مذاکرات اولیه در این خصوص میان وزارتخانه‌های اقتصاد وصنعت، معدن و تجارت انجام شده وکارشناسان در حال فراهم نمودن مقدمات فنی کار هستند.
حسینی گفت: معتقدم ایران‌کد به خاطر خاصیت زیر ساختی اطلاعاتی که دارد و مصوبات پشتیبان آن می‌تواند کمک زیادی به موفقیت طرح جامع مالیاتی بکند.
طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از محورهای هفت گانه تحول اقتصادی هم اکنون مراحل نهایی تصویب در هیات وزیران را سپری کرده و بزودی در قالب لایحه‌ای به مجلس تسلیم می‌شود. نظام مالیاتی کشور در این طرح از اساس دگرگون خواهدشد.