اتکاآماده پذیرش ایران کد است

نقطه رسانه ای :مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای اتکا گفت:آماده پذیرش ایران کد در مجموعه این فروشگاهها هستیم.

محمد نجم در گفتگو با خبر نگار ماافزود: پیشنهاد می‌شود اجرای نظام ملی کدینگ و طبقه‌بندی کالا در دو گام صورت پذیرد. گام اول صرفا پذیرش کدهای 16 رقمی در سیستم فروش باشدوگام دوم بر ایجاد رغبت عمومی در تولید کنندگان قرار گیرد.چرا که اجرایی شدن ونصب ایران کد قبل از فروشگاه باید از تولید کننده اجناس شروع شود.
وی اظهارداشت: باید در نظر داشت فروشگاه‌های زنجیره ای ویترین (نمایشگاه)‌ کالاهاهستند واین تولیدکنندگان  و تامین‌کنندگان‌اند که ابتدا باید تمام تامین‌کنندگان خود را ملزم به استفاده از «ایران کد» کنند .بااین حال فروشگاههای زنجیره ای واز جمله اتکا کاررا شروع کرده ودر حال تناظر سیستم‌های خودباایران کد هستند.
وی درباره آخرین اقدامات برای استقرار ایران کددر اتکا تصریح کرد:تغییر نزم افزار بخش ستادی و فروشگاهی را در گام اول برای پذیرش بارکد 16 رقمی آغار کرده‌ایم، ضمن  آن که وارد کردن830 مورد بارکد GS1 در بانک اطلاعات سیستم فعلی آغاز شده است.همچنین برای تعامل بیشتر اطلاعات تامین کنندگان طرف قرارداد را برای کد گذاری به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ارائه داده‌ایم.
وی افزود: نوسازی بارکدها خوان‌ها جهت اسکن کردن استاندارد 128 code ( استانداردی که در بارکد 16 رقمی مورد استفاده قرار گرفته است) و همچنین اصلاح نرم افزار سیستم جامع بازرگانی و سیستم یک‌پارچه‌ی فروشگاهی این شرکت برای امکان پذیرش بارکد 16 رقمی از دیگر اقدامات در دست اجرا دراین زمینه است.