فوریه 2024
14th فوریه 2024

راهنمای صدور شناسه خدمت

کدینگ خدمات چیست؟ کد ملی خدمات، سرویس جدیدی که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران ارائه شده است می‌تواند به صورت یکپارچه اطلاعات ذکر شده را مدیریت کرده و بازار مشاغل را سامان داده و به شناس...
ژانویه 2024
30th ژانویه 2024

بزرگداشت روز مرد

...