عباس محجوب

سرپرست مدیریت اطلاعات پایه و کدینگ

شماره تلفن: 021-88924605

سرپرست مدیریت اطلاعات پایه و کدینگ

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

سوابق اجرایی

 • کارشناس اطلاعات پایه و کدینگ مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
 • کارشناس توسعه استانداردهای مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
 • کارشناس کدینگ نفت (مسئول استقرار کدینگ نفت)
 • کارشناس طرح و برنامه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
 • مدیر فناوری اطلاعات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
 • مجری توسعه سیستم کدینگ اقلام لجستیکی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • تدوینگر استاندارد کدینگ اقلام لجستیکی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • مدیر نرم افزار شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
 • کارشناس توسعه نرم افزار و تحلیلگر سیستم شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو