تمدید تخفیف 50 درصدی صدور GTIN و ثبت اطلاعات قیمت روی کدهای GTIN

تمدید تخفیف GTIN تا تاریخ 1401/05/10

به اطلاع اعضا و متقاضیان محترم می‌رساند که هزینه صدور GTIN از تاریخ 1401/04/25 تا 1401/05/10 با تخفیف 50 درصد ارائه می‌گردد. لذا مقتضی است درصورت نیاز، هماهنگی های لازم را جهت اخذ کدهای موردنظر خود معمول نمائید.