تمدید تخفیف ۵۰ درصدی صدور GTIN و ثبت اطلاعات قیمت روی کدهای GTIN

تمدید تخفیف GTIN تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

به اطلاع اعضا و متقاضیان محترم می‌رساند که هزینه صدور GTIN از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ با تخفیف ۵۰ درصد ارائه می‌گردد. لذا مقتضی است درصورت نیاز، هماهنگی های لازم را جهت اخذ کدهای موردنظر خود معمول نمائید.