پروژه پارچین

پروژه پارچین ( پروژه استقرار سامانه‌ ردیابی تولید و کنترل تعداد در بسته بندی ) کارفرما : صنایع شیمیایی پارچین وزارت دفاع پیمانکار : مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تاریخ ش...

پروژه وزارت نفت

پروژه كدينگ وزارت نفت يك پروژه كدينگ درون سازمان مي‌باشد كه توسط مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران انجام شده است. قرارداد اين پروژه بين مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران و چهار شركت، پالاي...