۲۵ تیر ماه، روز بهزیستی و تامین اجتماعی گرامی باد

سازمان بهزیستی بر مبنای کمک به تأمین هزینه‌ها برای رفاه وزندگی بهتر خانواده‌های مستمند و بی‌سرپرست و همچنین کمک به خودکفایی و بی‌نیازی آن‌ها و تأمین اجتماعی سازمان عمومی غیردولتی است که بیشترین منابع مالی آن از دریافت حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود که متکی به منابع دولتی نیست. ازاین‌روی ، دارایی‌ و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ سازمان‌ و مؤسسه دولتی یا غیردولتی باشد. تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است. که جهت رفاه اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی، تعاون اجتماعی و تعادل اجتماعی در جامعه انسانی به وجود آمده است. ازآنجاکه این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ۲۵ تیرماه در کشور ما روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نام‌گذاری شده است.

اشاره به چند مورد از اصلی‌ترین وظایف سازمان تأمین اجتماعی:

 –  انسجام و ساماندهی خدمات حمایتی و اجتماعی . 
–  تکیه باکرامت انسانی و هویت بخشی آحاد جامعه به‌منظور توانمندسازی آنان.
– کاهش آسیب‌های اجتماعی و خشونت.
–  مقتدر سازی افراد و گروه‌های اجتماعی.
–  گسترش مشارکت نهادهای مردمی.
– ارتقاء رفاه ، سلامت روانی اجتماعی و کیفیت زندگی.
– دستیابی به احساس رضایت از زندگی در حوزه‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی.

کاهش و پیشگیری از معلولیت‌ها.

–  تحکیم بنیان و کیان خانواده و توانمندسازی این نهاد مقدس.
– توسعه و فرهنگ مشارکت و ایجاد احساس تعلق اجتماعی حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری

 

اشاره به چند مورد از اصلی‌ترین وظایف سازمان بهزیستی:

 

– حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به آن‌ها  

– ارائه خدمات مختلف به عموم کودکان و نوجـوانان .

 –  حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست . 

 –  ساماندهی، حمایت و نگهداری از کودکان خیـابانی. 

–  تجدید تربیت منحرفان اجتماعی  .

–  ارائه خدمات‌ مختلف به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب.  

–  بـیمه اجـتماعی زنان خانـه‌دار کشور.  

–  تأمیــن جهیـزیه موردنیاز ایتام، معلولان و آسیب‌دیدگان نیازمند.  

–  ارائه خدمات درمانی و توان‌بخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن . 

–  حمایت و نگهداری معـلولان غیرقابل توان‌بخشی.  

–  ساماندهی، حمایت و نگهداری سالمندان نیازمند و بیماران روانی مزمن.   

–  ارائه خدمات آموزشی به معلولان  و خدمات تربیت‌بدنی و ورزش ویژه معلولان و کم‌توانان . 

–  ارائه خدمات حمایتی و توان‌بخشی به بیماران جذامی. 

–  پیشگیری از معلولیت‌ها  و آسیب‌های اجتماعی (ازجمله طلاق ـ‌خودکشی ـ کودک‌آزاری). 

–  پیشگیری از اعتیاد به موادمخدرو درمان و بازتوانی معتادان  و حمایت از معتادان بهبودیافته و توانمندسازی آن‌ها   .

–  ارائه خدمات تخصصی به‌منظور کاهش آسیب ناشی از اعتیاد . 

–  تحت پوشش قرار دادن گروه‌های هدف ازنظر بیمه خدمات درمانی .