15 خرداد سالروز مبدا نهضت اسلامی ایران

قيام پانزده خرداد

قیام ۱۵ خرداد سال 1342 در اعتراض به دستگیری آیت‌الله خمینی و سخنرانی ايشان در مدرسه فيضيه بر علیه رفتارهای محمدرضا شاه پهلوي شكل گرفت. مردم ايران به دليل دستگيري امام خميني و دفاع از دین اسلام و ارزش‌ها و احکام آن و براندازي اصل نظام شاهنشاهي و جايگزيني حكومت اسلامي كه از اهداف ايشان بود در برخی از شهرهاي ايران (قم، تهران، ورامين) تجمع و راهپیمایی كردند. درواقع این قیام برای دفاع از فرهنگ اسلامی و ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی مردم ایران شكل گرفت. قیام ۱۵ خرداد نقطۀ عطفی در سیر تحولات سیاسی، اجتماعی ایران به وجود آورد و سمت‌وسوی مذهبی به آن داد؛ و نتایج و پیامدهای سازنده و مطلوبی به بار آورد. نه‌تنها رهبران مذهبی و روحانیت، بلكه مردم نیز در آن مشارکت داشتند.

در آن روز اعتراضات مردمي از طرف رژيم شاهنشاهي به خشونت کشیده شد و تعدادی از آن‌ها کشته و مجروح شدند. و به‌این‌ترتیب چهرۀ واقعی رژیم شاهنشاهي برای جهانیان و مردم ایران نمايان شد. امام خمینی، روز 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام کرد.

 

برخي از پیامدهای قيام 15 خرداد

– رشد سیاسی روحانیت و ورود روحانيون به عرصۀ سیاست

– رشد و آگاهی اقشار مردم

– آشكار چهره منافق و ریاکارانه رژيم شاه برای مردم

– بی‌اعتباری شدن آمریکا و شوروی به دلیل موضع‌گیری‌های منفی در مقابل قیام 15 خرداد

– اثبات رهبری امام خمینی با تأیید مراجع و حمایت و مردم

– نابودي گروه‌های سیاسی غیرمذهبی

– معرفي ولایت‌فقیه به‌عنوان جایگزین نظام حکومتی رژِیم شاه، توسط امام خمینی