۱۵ خرداد سالروز مبدا نهضت اسلامی ایران

قیام پانزده خرداد

قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ در اعتراض به دستگیری آیت‌الله خمینی و سخنرانی ایشان در مدرسه فیضیه بر علیه رفتارهای محمدرضا شاه پهلوی شکل گرفت. مردم ایران به دلیل دستگیری امام خمینی و دفاع از دین اسلام و ارزش‌ها و احکام آن و براندازی اصل نظام شاهنشاهی و جایگزینی حکومت اسلامی که از اهداف ایشان بود در برخی از شهرهای ایران (قم، تهران، ورامین) تجمع و راهپیمایی کردند. درواقع این قیام برای دفاع از فرهنگ اسلامی و ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی مردم ایران شکل گرفت. قیام ۱۵ خرداد نقطۀ عطفی در سیر تحولات سیاسی، اجتماعی ایران به وجود آورد و سمت‌وسوی مذهبی به آن داد؛ و نتایج و پیامدهای سازنده و مطلوبی به بار آورد. نه‌تنها رهبران مذهبی و روحانیت، بلکه مردم نیز در آن مشارکت داشتند.

در آن روز اعتراضات مردمی از طرف رژیم شاهنشاهی به خشونت کشیده شد و تعدادی از آن‌ها کشته و مجروح شدند. و به‌این‌ترتیب چهرۀ واقعی رژیم شاهنشاهی برای جهانیان و مردم ایران نمایان شد. امام خمینی، روز ۱۵ خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام کرد.

 

برخی از پیامدهای قیام ۱۵ خرداد

– رشد سیاسی روحانیت و ورود روحانیون به عرصۀ سیاست

– رشد و آگاهی اقشار مردم

– آشکار چهره منافق و ریاکارانه رژیم شاه برای مردم

– بی‌اعتباری شدن آمریکا و شوروی به دلیل موضع‌گیری‌های منفی در مقابل قیام ۱۵ خرداد

– اثبات رهبری امام خمینی با تأیید مراجع و حمایت و مردم

– نابودی گروه‌های سیاسی غیرمذهبی

– معرفی ولایت‌فقیه به‌عنوان جایگزین نظام حکومتی رژِیم شاه، توسط امام خمینی