چگونه به آسیب‌دیدگان کمک کنیم؟

لجستیک بشر دوستانه در واقع انجام اقدامات لازم به منظور توزیع کمک‌­های لجستیکی بشردوستانه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و … است. ایـن نوع لجستیـک که تحت عنـوان لجستیک اضطـراری و (Emergency Logistics) و لجستیـک بـحران   (Crisis Logistics)  نیز از آن یاد می­شود، در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است.

تعریف لجستیک بشردوستانه

لجستیک بشر دوستانه در واقع انجام اقدامات لازم به منظور توزیع کمک‌­های لجستیکی بشردوستانه در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و … است. ایـن نوع لجستیـک که تحت عنـوان لجستیک اضطـراری و (Emergency Logistics) و لجستیـک بـحران   (Crisis Logistics)  نیز از آن یاد می­شود، در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. لجستیک بشر دوستانه (اضطراری) را می­توان به صورت زیر تعریف کرد:

“فرایند برنامه­‌ریزی، مدیریت و کنترل کارای جریان امداد، اطلاعات و خدمات از مبدأ به مقصد به منظور برآورده کردن نیازهای ضروری افراد آسیب­دیده در شرایط اضطراری. هدف لجستیک اضطراری پاسخ به نیازهای افراد آسیب­دیده و جلوگیری از گسترش دامنه بحران است.”