گسترش صنعت، شفافیت و حقوق مردم

در میان مطبوعات الوان روی کیوسک روزنامه فروشی همیشه جای جریده ای که از میان شاخص‌های واقعی تجارت و صنعت و معدن،‌ شاخص باشد خالی بود. چرا؟ به این دلیل واضح که قلب اقتصاد غیر نفتی در صنعت و معدن و تجارت می‌تپد و هر کارشناس و روزنامه نگاری بر اساس آن چه از نبض این قلب می‌پنداشت، سند قطعی بیماری می‌داد و تجویز دارویی که شاید به قضاوت واقعی نزدیک نبود. اما روزنامه گسترش صنعت که در خانواده تجارت و صنعت و معدن به دنیا آمده است، ‌خودِ قلب را نشان می‌دهد و نوسانات نبض، و می‌تواند به بهترین تحلیل‌ها نزدیک باشد.
روزنامه گسترش صنعت، ‌زمانی،‌ پیش از ادغام وزارت خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به دنیا آمد،‌ این نشریه در آن موقعیت بیشتر شبیه به آلبوم وزارت صنایع و معادن بود تا نشان دهند قلب واقعه. هرچند که بعد از ادغام مدیریت جدید از این اتفاق به شدت پرهیز کرد اما همیشه این خطر برای این روزنامه در کمین نشسته است تا به یکباره به آلبوم وزارتخانه تبدیل شود و از ماهیت و رسالت اصلی خود فاصله بگیرد. غیر این نکته،‌ نکاتی را برمی شمارم که می‌تواند کارهای مثبت گسترش صنعت تعبیر شود و در صورت عدم پایبندی به این نکات نمره منفی در کارنامه گسترش صنعت محسوب شود.
1- باید بپذیریم که روزنامه گسترش صنعت باید به رسانه مورد اعتماد مردم تبدیل شود به این معنا که در میان همه تحلیل‌ها،‌ این نشریه باید نکته‌ی را بازگو کند که مردم با گوشت و خون خود درک می‌کنند. شفافیت باید در حدی باشد که مردم بپذیرند که برای شنیدن حرف حق باید گسترش را خرید. به عبارت دیگر باید این روزنامه صدای مردم در حوزه تجارت و صنعت و معدن باشد که از گلوی وزارت خانه خارج می‌شود. مصداقی نکته ای را عرض می‌کنم. اگر بازار شب عید دچار نوسان است این روزنامه باید همه نوسانات را در شفاف‌ترین شکل ممکن بازگو کند، چرا؟ چون به قلب واقعه نزدیک است و در عین حال در سایه این شفافیت می‌تواند کارهای انجام شده برای کنترل را هم بازگو کند. به این معنا این روزنامه باید هم کنش گرا و هم واکنش گرا باشد. گسترش صنعت باید در کنش گرایی خبری از همه روزنامه‌ها پیشی بگیرد تا زمانی که واکنش‌های خبری را نشان ‌دهد و موجب التیام نگاه مردم شود. اما اگر این روزنامه یک روزنامه واکنش گرا در مقابل سایر رسانه‌ها باشد آن وقت است که از غافله عقب مانده است. این روزنامه چون به مراجع پاسخگو نزدیک است می‌تواند اصلی‌ترین طراح پرسشی باشد که در ذهن جامعه می‌چرخد و در عین حال پاسخ‌ها را نیز طرح کند. اگر این اتفاق نیفتد، به این معنا که پرسش‌ها را گروه‌های دیگر رسانه ایی مطرح کنند و گسترش صنعت فقط پاسخ گو باشد بیشتر به بلندگو شبیه می‌شود تا رسانه.
2- این روزنامه به منابع غنی بخش خصوصی تجارت و صنعت و معدن نزدیک است. باید بخش خصوصی (که البته بخش بزرگی از خانواده در سایه صنعت و معدن و تجارت جمع شده‌اند) بداند و ایمان داشته باشد که تیترهای اصلی این روزنامه برای آنهاست. بخش خصوصی باید مطمئن باشد که گسترش صنعت خانه اوست و همه حرف‌هایش را باید از این رسانه با مردم در میان بگذارد. بخش خصوصی برای زدن حرف‌هایش که موجب حیات اقتصادی است باید در رسانه‌های دیگر هزینه آگهی پرداخت کند، البته نمی‌خواهم به رسانه‌ها جسارت کنم، ‌اما همه می‌دانیم که نگاه به بخش خصوصی این گونه است که سرمایه دارد و همان طور که بخش خصوصی کالاهایش را می‌فروشد، برای زدن حرف‌هایش هم باید فضای را از رسانه‌ها بخرد. اما گسترش صنعت باید حساب آگهی کالا با حرف حساب را جدا کند. نگاه قبلی بخش خصوصی را از رسانه‌ها دور کرده است، باید بخش خصوصی را (نه فقط شاخص‌ها که حرف‌هایشان خریدار دارد)‌ را با رسانه آشتی دهد. کارآفرینان که تجربه‌هایشان می‌تواند راهگشا باشد باید در گسترش صنعت جایی خاص داشته باشند.
3- در روزنامه‌ی گسترش صنعت ویژه‌نامه‌هایی چاپ می‌شد که تک تک شاخه‌های صنعت و تجارت معرفی می‌شدند. این کار یک عمل بسیار خوب فرهنگی بود که به مردم آموزش می‌داد و شناخت. حتی صنعت سینما نیز یک بار در این ویژه نامه مورد بررسی قرار گرفت. این کار باید ادامه پیدا کند. زیر شاخه بند سه که می‌توانیم آن را فرهنگ‌سازی بنامیم می‌تواند بسیار سخن گفت. آموزش فرهنگ تجارت یکی از نکات بسیار حیاتی برای روز و روزگار ماست،‌ اخلاق تجارت در خطر است. روزی و روزگاری کاسب و بازاری محل التجا مردم بودند. حرمت حرف حاج آقای که در بازار حجره ای داشت از وزیر و وکیل بیشتر بود، ‌اما امروز بیشتر اختلاف و دعاوی، دادگاه‌ها از بازارها برخاسته است. این روزنامه می‌تواند در بازسازی فرهنگ تجارت و کسب و کار نقش اساسی بازی کند.  
4- این روزنامه می‌تواند در کاهش رانت خواری و افزایش حق مردم در اقتصاد نیز نقش بازی کند. این روزنامه به منابع اطلاعات نزدیک است. بازگو کردن و حق اطلاع داشتن مردم، از نکاتی است که روزنامه گسترش صنعت می‌تواند در آن نقش بازی کند.
سر آخر اینکه این روزنامه می‌تواند و یا باید مطالبه گر اصلی مردم در حوزه تخصصی از دولت باشد و البته انتقال دهند جواب صحیح و تخصصی دولت به مطالبه مردم.

روابط عمومی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران