گزارش كاربردی (آزمايش دستگاه تصديق باركد)

اگر بارکد کالا به هر دليلي اسکن نشود، انتقال آن كالا در کل زنجيره تامين دچار وقفه خواهد شد. عدم توانايي در خواندن يك بارکد تاثير منفي بر روي کلیه افراد مرتبط یعنی تامين‌كنندگان، توليدكنندگان، خرده‌فروشان و مصرف‌كنندگان دارد.

در محیط خرده فروشی بارکدهای با كيفيت پايين که نمی توان آنها را اسکن نمود باعث ارائه خدمات ضعيف به مشتريان در ‌پايانه‌فروش (POS)، عدم رضایت آنان، عدم خرید محصول، ایجاد هزينه‌هاي مضاعف و هدر رفتن زمان می گردند. پايانه های فروش (POS) و سيستم‌هاي تدارکات عموما  از این امر تاثير پذیر هستند و می توانند مشكلات بيشتری را در زنجيره تامين به وجود آورند.

اگر بارکد کالا به هر دليلي اسکن نشود، انتقال آن كالا در کل زنجيره تامين دچار وقفه خواهد شد. عدم توانايي در خواندن يك بارکد تاثير منفي بر روي کلیه افراد مرتبط یعنی تامين‌كنندگان، توليدكنندگان، خرده‌فروشان و مصرف‌كنندگان دارد.

در محیط خرده فروشی بارکدهای با كيفيت پايين که نمی توان آنها را اسکن نمود باعث ارائه خدمات ضعيف به مشتريان در ‌پايانه‌فروش (POS)، عدم رضایت آنان، عدم خرید محصول، ایجاد هزينه‌هاي مضاعف و هدر رفتن زمان می گردند. پايانه های فروش (POS) و سيستم‌هاي تدارکات عموما  از این امر تاثير پذیر هستند و می توانند مشكلات بيشتری را در زنجيره تامين به وجود آورند.

 

دستگاه تصديق باركد چيست؟

دستگاه صحه گذاری يا تصديق بارکد

(Barcode Verifier) یک ابزار اندازه‌گیری است برای بررسی متداوم و قابل تکرار یک نماد بارکد و پارامترهایی که بر نحوه کدگشایی بارکد موثر می‌باشند.

در پاسخ به نيازهاي كاربر و تغييرات بازار جهاني، سيستم GS1 براي تحليل و اطلاع رسانی درمورد كيفيت چاپ بارکد روش استانداردی را تنظیم و اتخاذ كرده است. اين استاندارد از روش بررسی سازمان ISO تحت استاندارد شماره ISO/IEC15416 استفاده می کند.

وقتي‌كه بررسی نماد بارکد به روش های اجرایی در موردكنترل كيفی افزوده شود، اطمينان بیشتری در مورد درست اسکن شدن نماد بارکد در سراسر زنجيره تامين فراهم مي‌شود و به بی اشکال بودن ارتباطات بين تامين‌كننده و مشتري می‌انجامد.

دستگاه تصديق بارکد می‌تواند جهت نظارت و كنترل فرایند چاپ نماد به كار رود. اگر نماد در مرحله صحه‌گذاری مورد قبول واقع نشود و رد شود، نتایج برای بدست آوردن چاپی با کیفیت بالاتر به چاپگر کمک خواهند کرد. برای مشکلات نمادها یک دستگاه صحه‌گذاری تحت ایزو می تواند در تشخیص آن کمک کند و همچنین می‌تواند وسیله استانداردی را برای گزارش دهی بین شرکت‌های چاپ‌کننده و طرف‌های تجاری آنها فراهم کند. مانند توانایی اسکنر در اسکن نمودن بارکد، صحه‌گذاری به تست آنها کمک می کند .

دستگاه‌هاي صحه‌گذاری نماد بارکد در اشکال و اندازه‌هاي مختلف با امكانات و توانايي‌ها و ويژگي‌هاي مختلف وجود دارند. آنها شامل دستگاه‌هاي كوچك قابل حمل،  نرم افزارهای تحت  PC می‌باشد.

 

تفاوت اسكنر ها با دستگاه تصديق باركد:

 

اين دستگاه با اسكنر يا همان پويشگر متفاوت است و تفاوت آن اين است كه اسكنر فقط ميله ها و فضا هاي ما بين آنها كه حامل داده‌هاي كد شده در نماد مي باشند را كدگشايي مي‌كند و يا به عبارتي فقط داده‌هاي كد شده در ميله ها و فضا‌هاي ما‌بين آن‌ها را كدگشايي مي‌كند. دستگاه اسكنر هيچكدام از پارامترهايي كه بر نحوه كدگشايي باركد اثرگذارند اندازه‌گيري و ارزيابي نمي‌كند و هيچ اطلاعاتي در مورد كيفيت باركد ارائه نمي‌دهد. اين در حالي است كه دستگاه تصديق باركد كيفيت باركد را ارزيابي مي‌كند و اطلاعاتي را نيز جهت بر طرف نمودن مسائل مربوطه ارائه مي دهد. اين دستگاه مي‌بايست با استاندارد ISO/IEC 15426-1 مطابقت داشته باشد كه تضمين كننده سنجش باركد طبق استاندارد ISO/IEC 15416 مي باشد.

قبل از ادامه اين نكات را با هم مرور كنيم :

ذكر اين نكته قابل توجه است كه قبل از صحه گذاري باركد توسط دستگاه، طراحان بسته بندي به هنگام طراحي و چاپ باركد بايد به نكات مطرح شده در سند بايدها و نبايدهاي چاپ باركد كه ترجمه آن در شماره هاي گذشته انتشار يافته همين ماهنامه موجود مي باشد مراجعه و ابتدا آن نكات را رعايت نمايند.

جزئيات مشخصات چاپ بارکد در جداول مشخصات نماد جزوه مشخصات عمومیGS1 فراهم شده است كه شامل نمادهاي بارکد سيستمGS1 در زمینه های مختلف، بعد-X، ارتفاع بارکد، پهنای حاشیه کناری، تفكيك بين نمادهاي اصلی و اضافي و حداقل مشخصات كيفی ISO می باشد.

بررسی بارکد می بایست یک فرایند پیوسته مابين چاپ کننده هاي نماد، صاحب  محصولات بارکد شده، دريافت کننده اقلام بارکدگذاری شده و جابجا كننده كالاها در مراحل مياني زنجيره تامين ، باشد.

بررسی بارکدها بايد هم هنگام توليد نماد و هم بعد از توليد محصول صورت پذيرد.

استفاده از اسکنر براي چک کردن قابلیت خواندن بارکدها كافي نيست. عمل چک کردن اسکن، “اسکنر” را صحه‌گذاری میکند نه “بارکد” را. ترتيبات ابتيك (نوري) موجود براي اسکنرها داراي تنوع زيادي است و توليدكنندگان دستگاه های بارکد‌خوان همه نوع ويژگي هاي هوشمندانه را در داخل الگوريتم‌هاي کدگشایی یا گشایش رمزشان قرار مي‌دهند و نتيجه آخر اينكه، همه اسکنرها مثل هم کار نمی کنند و در خواندن یک نماد درجات متفاوتی دارند. صحه گذاری جهت غلبه بر اين مشكلات ایجاد شده است.

پارامترهايي كه بايد صحه گذاری شوند شامل آنهايی است كه باید توسط چشم، بدون تجهیزات اندازه گیری، و همچنين آن هايي‌كه بايد با استفاده از تجهيزات جهت صحه گذاری بارکد اندازه گيري شوند. آن هایی که به تجهيزات صحه گذاری نیاز دارند شامل پارامترهاي كيفی رایج ، پارامترهاي كيفيت چاپ بارکد سازمان ایزو يا تحليل الگوي انعكاس اسکن می باشند.

اگرچه یک نگاه متخصص مي‌تواند بسياري از موارد كيفي چاپ بارکد‌ها را تشخيص دهد اما معمولا نياز به یک بررسی دقیق تر جهت چک کردن سيستم شماره‌گذاري، ارتفاع بارکد و تناسب نماد براي یک کاربرد خاص می باشد.

مطالعه موردي:  (محصولات كارخانه بوژنه)

در نمونه مورد مطالعه، يكي از محصولاتي را كه كارخانه بوژنه ارسال كرده بود و مورد آزمايش صحه گذاري باركد قرار گرفت را بررسي مي‌نماييم تا بهتر با اين خدمت آشنا شويد.

اطلاعات نمونه مورد مطالعه كه از سايت irancode.ir برداشت شده است.

 

كاليبره كردن دستگاه :

 

قبل از شروع آزمايش بايد بدانيم كاليبره كردن دستگاه از اهميت به سزايي برخوردار است.

جهت تضمين صحت ارزيابي نماد مورد نظر و اجزاي آن و همچنين تضمين مشخصات آن بر مبناي تلرانس بين المللي، دستگاه مي بايست هر دفعه قبل از استفاده، كاليبره شود. اين به آن دليل است كه عملكرد دستگاه در معرفي تغييراتي از قبيل ولتاژ منبع برق، درجه حرارت و شرايط مختلف نوردهي قرار دارد.

هر زماني كه اندازه ديافراگم (قطر) دستگاه جهت تطبيق با اندازه هاي مختلف باركد تغيير پايه، دستگاه مي‌بايست مجددا تنظيم شود. براي اين كار هم كارت هايي براي كاليبراسيون دستگاه كه توسط خود سازنده ارائه مي شود مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هم مي توان از كارت‌هاي استاندارد صحت عملكرد كاليبراسيون كه شامل نماد‌ها و نتايج تست آنها مي شود نيز استفاده كرد.

جهت دریافت نتیجه این گزارش کاربردی وبسایت e-code را مشاهده کنید.