گزارش عملکرد مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، متن کامل گزارش عملکرد این مرکز در سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

علاقمندان و صاحبنظران می توانند از طریق لینک ذیل اقدام به دانلود گزارش مذکور نمایند:

گزارش عملکرد سال ۹۹