گزارشی از كارگاه‌هاي آموزشي GS1 در بروكسل

در اين شماره از مجله در مورد يكي از كارگاه‌هاي آموزشي در بروكسل و در نشست ساليانه 2016، مطلبي گزارش‏وار ارائه مي‌شود.
اين كارگاه آموزشي با عنوان حمل‌ونقل و لجستيك توسط جاكو وورسپويچ كه در دفتر ارتباطات با صنعت در GS1 بین‌الملل مشغول مي‌‏باشد، ارائه گرديد در كارگاه آموزشي نمونه‏هايي از بهترين تجارب پياده‏‌سازي شده در سه كشور آلمان، كلمبيا و آمريكا و استفاده آن‌ها از استانداردهاي GS1 ارائه شد.
سخنان آغازين را آقاي جاكو با يك تعريف ساده از حمل‌ونقل و لجستيك شروع نمود و بيان كرد كه حمل‌ونقل و لجستيك فرآيندهايي هستند كه از جابه‌جايي كالا از جايي به جاي ديگر مراقبت مي‏كنند. اين فرآیندها B2B و B2C را شامل می‌گردند.

مقدمه

در اين شماره از مجله در مورد يكي از كارگاه‌هاي آموزشي در بروكسل و در نشست ساليانه 2016، مطلبي گزارش‏وار ارائه مي‌شود.
اين كارگاه آموزشي با عنوان حمل‌ونقل و لجستيك توسط جاكو وورسپويچ كه در دفتر ارتباطات با صنعت در GS1 بین‌الملل مشغول مي‏باشد، ارائه گرديد در كارگاه آموزشي نمونه‌‏هايي از بهترين تجارب پياده‏‌سازي شده در سه كشور آلمان، كلمبيا و آمريكا و استفاده آن‌ها از استانداردهاي GS1 ارائه شد.
سخنان آغازين را آقاي جاكو با يك تعريف ساده از حمل‌ونقل و لجستيك شروع نمود و بيان كرد كه حمل‌ونقل و لجستيك فرآيندهايي هستند كه از جابه‌جايي كالا از جايي به جاي ديگر مراقبت مي‏‌كنند. اين فرآیندها B2B و B2C را شامل می‌گردند.

اما بايد بدانيم كه زنجيره تأمین به هيچ عنوان ساده نيست. لجستيك آن قسمت از مديريت زنجيره تأمین است كه كارايي و اثربخشي جريان رو به ‌جلو و رو به عقب و نيز ذخیره‌سازی كالاها، خدمات و اطلاعات مربوطه بين نقطه آغازين زنجيره تا نقطه مصرف نهايي به منظور تأمین نیازمندی‌های مشتريان زنجيره را برنامه‌ریزی می‌کند، به كار می‌گیرد و كنترل می‌کند.
گستره‌های مديريت لجستيک عبارت است از:
• لجستيک داخل مرزهاي يک کشور
• لجستيک داخلي
• لجستيک خارج از مرزهاي کشور
لجستيك به كليه فعالیت‌های هماهنگي اطلاق می‌شود كه براي بررسي، تحقيق، مطالعه و برآورد نيازها و احتياجات اوليه در زمينه وسايل و تجهيزات، ماشین‌ها و ابزارآلات، تأسيسات و قطعات از هر نوع و كليه امور مربوط به تهيه، توليد، بيمه، نگهداري، انبارداري، توزيع، حمل‌ونقل، تنظيم و تهيه روش انجام كار، طراحي سيستم، دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام می‌گیرد.
لجستیک و حمل‌ونقل در جهان نحوه عملكرد حمل‌ونقل بيانگر تأثير جابه‌جايي و حوزه نفوذ محصولات توليدي می‌باشد و پيشرفت در امور فني و اصول مديريت آن منجر به بهبود در جابه‌جايي بار، سرعت ارسال، كيفيت خدمات، هزینه‌های عمليات، کاربرد تسهيلات و كاهش مصرف انرژي می‌گردد. حمل‌ونقل يك بخش اصلي و مهم در به‌کارگیری لجستيك يا تداركات است و با بررسي شرايط موجود درمی‌یابیم كه يك سيستم كارآمد به چهارچوب مشخصي از تداركات و اجزاي مناسب حمل‌ونقلي و روش بهينه به‌کارگیری آن‌ها براي تأمین ارتباطات بخش‌های توليد نياز دارد.
بدون توسعه متناسب حمل‌ونقل، لجستيك قادر به اجرايي اهداف خود نخواهد بود. به علاوه آنكه يك سيستم حمل‌ونقل كارا در فعالیت‌های تداركات منجر به تأثيرگذاري بيشتر لجستيك با كاهش هزینه‌های عمليات و توضيح كيفيت خدمات می‌گردد. لازم به ذكر است بهبود سيستم حمل‌ونقل نيازمند همكاري بخش‌های دولتي و خصوصي با يكديگر است يك سيستم لجستيك موفق می‌تواند منجر به رقابت بين دولت و بخش خصوصي گردد.

برخی از حقایق ساده در مورد T&L (حمل‌ونقل)

رديابي محصول بر مبناي T&L با اجراي كامل یکپارچه‌سازی در سراسر زنجيره ارزش در همه بخش‌های صنعت اتفاق خواهد افتاد.
T&L به عنوان يك صنعت با چالش توانايي تحويل به موقع در مقابل احتياجات رديابي محصول روبه‌روست.
اغلب بين صنعت T&L و مشتريانش زبان مشتركي وجود ندارد و با زبان‌های مختلف با هم سخن می‌گویند.
با توجه به مطالب بالا فرصت خوبي پيش روي GS1 قرار دارد و بايد بدانيم كه حمل‌ونقل در همه بخش‌های GS1 كاربرد دارد.
T&L بخشی جدایی‌ناپذیر از هر بخش زنجیره ارزش است. T&L از نیازهای کسب‌وکار در هر زنجیره ارزش پيروي می‌کند.

 

 کاربرد حمل‌ونقل و لجستیک در همه بخش‌های GS1

آقای جاکو در ادامه و در راستای کاربرد حمل‌ونقل و لجستیک در همه بخش‌ها گفتند که T&L بخشی جدایی‌ناپذیر از هر بخش زنجیره ارزش است و T&L از نیازهای کسب‌وکار در هر زنجیره ارزش به حساب می‌آید و همین‌طور آشفتگی در سراسر زنجیره‌های ارزش خطر و ناکارآمدی را به ارمغان می‌آورد و در تمام فرآیندها ارزش افزوده ارائه می‌نماید.
به اختصار می‌توان ارزش افزوده در هر بخش یا فرآیند را این‌طور گفت:

در مدیریت تحویل کالا:
فرستادن و دریافت محصولات، با دقت و سرعت
در مدیریت انبار:
ایجاد ارزش افزوده در ذخیره‌سازی و انبار
در مدیریت حمل‌ونقل:
طرح آگاهانه، اجرای مؤثر
در مدیریت فرآیندها:
حرکت محصولات در سراسر مرزهای با دید و کارایی بیشتر
در مدیریت دارایی:
بهینه‌سازی در دسترس بودن و کاهش هزینه و تأخیر

 اولویت‌های کلیدی برای GS1 T&L

1- تقویت هسته حمل‌ونقل لجستیک.
راهنمایی کردن MO ها برای شروع و آماده‌سازی و به اشتراک‌گذاری توانمندی‌های GS1 در کمک به بهبود فرآیند حمل‌ونقل و لجستیک در حوزه جغرافیایی خود.
2- پشتیبانی از بخش صنعت در .GS1
افزایش مطابقت استانداردهای GS1 در حوزه حمل نقل با سایر بخش‌های صنایع مختلف در GS1 به عنوان مثال، خرده‌فروشی، انسان‌دوستی تدارکات، صنایع فنی و بهداشت و درمان.
3-گسترش انطباق با سایر مدل‌های حمل‌ونقلی و زیرمجموعه‌های آن.
تعامل با حالت‌های حمل‌ونقل که در طول تاریخ استانداردهای GS1 اعمال نمی‌کردند مثال راه‌آهن، صنایع دریایی، هوایی، پستی و بسته به کشف راه‌های افزایش GS1 ارتباط.
تعامل با همه مدل‌هایی که سابق بر این از استانداردهای GS1 استفاده نمی‌کردند در همه حوزه‌ها مثل راه‌آهن، صنایع دریایی، هوایی، پستی و ارسال بسته و بررسی و کشف راه‌های ارتباطی با آن‌ها جهت استفاده از این استانداردها.
4- گسترش دامنه کاربرد فرآیندهای در حال ظهور در T&L
نگاهی به نقش رهبری در ترویج و گسترش استفاده از سیستم استانداردهای جدید GS1 در فرآیندهای نوظهور T&L به عنوان مثال Consumer Facing Logistics، مدیریت فرآیندها.

آخرین تحولات

حدود 40 MOS در حال حاضر یک سطح خدمات از T&L در کشور خود ارائه کرده‌اند.

 تعامل با حالت‌های جدید در حمل‌ونقل
 صنایع دریایی، بندرها و مناطق داخلی کشور
ریلی
 هوایی
 تعامل انجمن صنفی صنایع
 BIC (اقیانوس / کانتینر)
 IATA (ترافیک هوایی؛ بار و مسافر)
 UPU (اتحادیه پستی جهانی)
 همکاری نزدیک با دیگر طرح‌های GS1
 UNHRD، UNHCR (لجستیک بشردوستانه)
 یونیسف (بهداشت و درمان و حمل‌ونقل انسان دوستانه)
 

تجربه موفق كمپاني آلماني

یکی از ارائه‌دهندگان بهترین تجربیات از کشور آلمان، آقای هانس گئورگ لول مدیر اجرایی شرکت حمل‌ونقلی (پیک و ارسال پیشتاز بسته‌ها) BdKEP بودند که درباره استفاده از SSCC در انتقال بسته‌های پستی و ارسالی در آلمان و استفاده کمپانی خود از این تکنولوژی سخن گفتند.

ایشان در ابتدا به معرفی کمپانی خود پرداختند سپس به استانداردهای GS1 در B2B و حمل‌ونقل اشاره کردند و از اینکه در B2Cاستانداردی ارائه نشده است و درنهایت از نحوه استفاده SSCC که شامل خود آن کد، نحوه لیبل یا برچسب زدن‌ها و بخش تبادل الکترونیکی داده‌های مربوطه می‌شد سخن گفتند.

استانداردهای GS1 در حمل‌ونقل B2B

مطابق شکل اگر سه جزء کمپانی‌های تجاری و کارخانه‌ها به عنوان ارسال‌کننده بار، کمپانی‌های حمل‌ونقل به عنوان جابه‌جا کننده‌های بار و خرده‌فروشی‌ها به عنوان تحویل‌گیرنده بار در نظر بگیریم استانداردهای GS1 در سطح B2B کمک‌کننده خواهد بود.

اما در واقعیت امروزه همه مشتریان برای دریافت کالای خود به خرده‌فروشی‌ها مراجعه نمی‌کنند بلکه شرکت‌های واسطه‌ای با کمک گرفتن از تجارت الکترونیکی و فروشگاه‌های مجازی کالا را مستقیماً به مشتری می‌رسانند که البته گاهی این کار را به کمک شرکت‌های حمل‌ونقلی و گاهی مستقیماً اقدام به این عمل می‌نمایند؛ یعنی هم رابطه B2B و هم رابطه‌های B2C را شامل می‌شود.

استانداردهای B2C چگونه و توسط چه کسی پیاده‌سازی خواهد شد؟

آیا استانداردهای B2C همان پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی است؟

آیا استانداردهای B2C را باید شرکت‌های حمل‌ونقلی مانند DHL ارائه دهند؟

اما استانداردهای B2C در دل استانداردهای GS1 نهفته است.

عناصر استاندارد GS1 در حمل‌ونقل این سه جزء هستند:

SSCC در حقیقت یک کد شناسایی است که در نماد 128 رمزینه می‌گردد.

برای مشاهده ادامه مقاله گزارشی از كارگاه‌هاي آموزشي GS1 در بروكسل لطفا سایت e-code را مشاهده نمایید.