گزارشی از کارگاه‌های آموزشی GS1 در بروکسل

در این شماره از مجله در مورد یکی از کارگاه‌های آموزشی در بروکسل و در نشست سالیانه ۲۰۱۶، مطلبی گزارش‏وار ارائه می‌شود.
این کارگاه آموزشی با عنوان حمل‌ونقل و لجستیک توسط جاکو وورسپویچ که در دفتر ارتباطات با صنعت در GS1 بین‌الملل مشغول می‌‏باشد، ارائه گردید در کارگاه آموزشی نمونه‏هایی از بهترین تجارب پیاده‏‌سازی شده در سه کشور آلمان، کلمبیا و آمریکا و استفاده آن‌ها از استانداردهای GS1 ارائه شد.
سخنان آغازین را آقای جاکو با یک تعریف ساده از حمل‌ونقل و لجستیک شروع نمود و بیان کرد که حمل‌ونقل و لجستیک فرآیندهایی هستند که از جابه‌جایی کالا از جایی به جای دیگر مراقبت می‏کنند. این فرآیندها B2B و B2C را شامل می‌گردند.

مقدمه

در این شماره از مجله در مورد یکی از کارگاه‌های آموزشی در بروکسل و در نشست سالیانه ۲۰۱۶، مطلبی گزارش‏وار ارائه می‌شود.
این کارگاه آموزشی با عنوان حمل‌ونقل و لجستیک توسط جاکو وورسپویچ که در دفتر ارتباطات با صنعت در GS1 بین‌الملل مشغول می‏باشد، ارائه گردید در کارگاه آموزشی نمونه‌‏هایی از بهترین تجارب پیاده‏‌سازی شده در سه کشور آلمان، کلمبیا و آمریکا و استفاده آن‌ها از استانداردهای GS1 ارائه شد.
سخنان آغازین را آقای جاکو با یک تعریف ساده از حمل‌ونقل و لجستیک شروع نمود و بیان کرد که حمل‌ونقل و لجستیک فرآیندهایی هستند که از جابه‌جایی کالا از جایی به جای دیگر مراقبت می‏‌کنند. این فرآیندها B2B و B2C را شامل می‌گردند.

اما باید بدانیم که زنجیره تأمین به هیچ عنوان ساده نیست. لجستیک آن قسمت از مدیریت زنجیره تأمین است که کارایی و اثربخشی جریان رو به ‌جلو و رو به عقب و نیز ذخیره‌سازی کالاها، خدمات و اطلاعات مربوطه بین نقطه آغازین زنجیره تا نقطه مصرف نهایی به منظور تأمین نیازمندی‌های مشتریان زنجیره را برنامه‌ریزی می‌کند، به کار می‌گیرد و کنترل می‌کند.
گستره‌های مدیریت لجستیک عبارت است از:
• لجستیک داخل مرزهای یک کشور
• لجستیک داخلی
• لجستیک خارج از مرزهای کشور
لجستیک به کلیه فعالیت‌های هماهنگی اطلاق می‌شود که برای بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین‌ها و ابزارآلات، تأسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگهداری، انبارداری، توزیع، حمل‌ونقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم، دستورالعمل و نظارت بر موارد فوق انجام می‌گیرد.
لجستیک و حمل‌ونقل در جهان نحوه عملکرد حمل‌ونقل بیانگر تأثیر جابه‌جایی و حوزه نفوذ محصولات تولیدی می‌باشد و پیشرفت در امور فنی و اصول مدیریت آن منجر به بهبود در جابه‌جایی بار، سرعت ارسال، کیفیت خدمات، هزینه‌های عملیات، کاربرد تسهیلات و کاهش مصرف انرژی می‌گردد. حمل‌ونقل یک بخش اصلی و مهم در به‌کارگیری لجستیک یا تدارکات است و با بررسی شرایط موجود درمی‌یابیم که یک سیستم کارآمد به چهارچوب مشخصی از تدارکات و اجزای مناسب حمل‌ونقلی و روش بهینه به‌کارگیری آن‌ها برای تأمین ارتباطات بخش‌های تولید نیاز دارد.
بدون توسعه متناسب حمل‌ونقل، لجستیک قادر به اجرایی اهداف خود نخواهد بود. به علاوه آنکه یک سیستم حمل‌ونقل کارا در فعالیت‌های تدارکات منجر به تأثیرگذاری بیشتر لجستیک با کاهش هزینه‌های عملیات و توضیح کیفیت خدمات می‌گردد. لازم به ذکر است بهبود سیستم حمل‌ونقل نیازمند همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر است یک سیستم لجستیک موفق می‌تواند منجر به رقابت بین دولت و بخش خصوصی گردد.

برخی از حقایق ساده در مورد T&L (حمل‌ونقل)

ردیابی محصول بر مبنای T&L با اجرای کامل یکپارچه‌سازی در سراسر زنجیره ارزش در همه بخش‌های صنعت اتفاق خواهد افتاد.
T&L به عنوان یک صنعت با چالش توانایی تحویل به موقع در مقابل احتیاجات ردیابی محصول روبه‌روست.
اغلب بین صنعت T&L و مشتریانش زبان مشترکی وجود ندارد و با زبان‌های مختلف با هم سخن می‌گویند.
با توجه به مطالب بالا فرصت خوبی پیش روی GS1 قرار دارد و باید بدانیم که حمل‌ونقل در همه بخش‌های GS1 کاربرد دارد.
T&L بخشی جدایی‌ناپذیر از هر بخش زنجیره ارزش است. T&L از نیازهای کسب‌وکار در هر زنجیره ارزش پیروی می‌کند.

 

 کاربرد حمل‌ونقل و لجستیک در همه بخش‌های GS1

آقای جاکو در ادامه و در راستای کاربرد حمل‌ونقل و لجستیک در همه بخش‌ها گفتند که T&L بخشی جدایی‌ناپذیر از هر بخش زنجیره ارزش است و T&L از نیازهای کسب‌وکار در هر زنجیره ارزش به حساب می‌آید و همین‌طور آشفتگی در سراسر زنجیره‌های ارزش خطر و ناکارآمدی را به ارمغان می‌آورد و در تمام فرآیندها ارزش افزوده ارائه می‌نماید.
به اختصار می‌توان ارزش افزوده در هر بخش یا فرآیند را این‌طور گفت:

در مدیریت تحویل کالا:
فرستادن و دریافت محصولات، با دقت و سرعت
در مدیریت انبار:
ایجاد ارزش افزوده در ذخیره‌سازی و انبار
در مدیریت حمل‌ونقل:
طرح آگاهانه، اجرای مؤثر
در مدیریت فرآیندها:
حرکت محصولات در سراسر مرزهای با دید و کارایی بیشتر
در مدیریت دارایی:
بهینه‌سازی در دسترس بودن و کاهش هزینه و تأخیر

 اولویت‌های کلیدی برای GS1 T&L

۱- تقویت هسته حمل‌ونقل لجستیک.
راهنمایی کردن MO ها برای شروع و آماده‌سازی و به اشتراک‌گذاری توانمندی‌های GS1 در کمک به بهبود فرآیند حمل‌ونقل و لجستیک در حوزه جغرافیایی خود.
۲- پشتیبانی از بخش صنعت در .GS1
افزایش مطابقت استانداردهای GS1 در حوزه حمل نقل با سایر بخش‌های صنایع مختلف در GS1 به عنوان مثال، خرده‌فروشی، انسان‌دوستی تدارکات، صنایع فنی و بهداشت و درمان.
۳-گسترش انطباق با سایر مدل‌های حمل‌ونقلی و زیرمجموعه‌های آن.
تعامل با حالت‌های حمل‌ونقل که در طول تاریخ استانداردهای GS1 اعمال نمی‌کردند مثال راه‌آهن، صنایع دریایی، هوایی، پستی و بسته به کشف راه‌های افزایش GS1 ارتباط.
تعامل با همه مدل‌هایی که سابق بر این از استانداردهای GS1 استفاده نمی‌کردند در همه حوزه‌ها مثل راه‌آهن، صنایع دریایی، هوایی، پستی و ارسال بسته و بررسی و کشف راه‌های ارتباطی با آن‌ها جهت استفاده از این استانداردها.
۴- گسترش دامنه کاربرد فرآیندهای در حال ظهور در T&L
نگاهی به نقش رهبری در ترویج و گسترش استفاده از سیستم استانداردهای جدید GS1 در فرآیندهای نوظهور T&L به عنوان مثال Consumer Facing Logistics، مدیریت فرآیندها.

آخرین تحولات

حدود ۴۰ MOS در حال حاضر یک سطح خدمات از T&L در کشور خود ارائه کرده‌اند.

 تعامل با حالت‌های جدید در حمل‌ونقل
 صنایع دریایی، بندرها و مناطق داخلی کشور
ریلی
 هوایی
 تعامل انجمن صنفی صنایع
 BIC (اقیانوس / کانتینر)
 IATA (ترافیک هوایی؛ بار و مسافر)
 UPU (اتحادیه پستی جهانی)
 همکاری نزدیک با دیگر طرح‌های GS1
 UNHRD، UNHCR (لجستیک بشردوستانه)
 یونیسف (بهداشت و درمان و حمل‌ونقل انسان دوستانه)
 

تجربه موفق کمپانی آلمانی

یکی از ارائه‌دهندگان بهترین تجربیات از کشور آلمان، آقای هانس گئورگ لول مدیر اجرایی شرکت حمل‌ونقلی (پیک و ارسال پیشتاز بسته‌ها) BdKEP بودند که درباره استفاده از SSCC در انتقال بسته‌های پستی و ارسالی در آلمان و استفاده کمپانی خود از این تکنولوژی سخن گفتند.

ایشان در ابتدا به معرفی کمپانی خود پرداختند سپس به استانداردهای GS1 در B2B و حمل‌ونقل اشاره کردند و از اینکه در B2Cاستانداردی ارائه نشده است و درنهایت از نحوه استفاده SSCC که شامل خود آن کد، نحوه لیبل یا برچسب زدن‌ها و بخش تبادل الکترونیکی داده‌های مربوطه می‌شد سخن گفتند.

استانداردهای GS1 در حمل‌ونقل B2B

مطابق شکل اگر سه جزء کمپانی‌های تجاری و کارخانه‌ها به عنوان ارسال‌کننده بار، کمپانی‌های حمل‌ونقل به عنوان جابه‌جا کننده‌های بار و خرده‌فروشی‌ها به عنوان تحویل‌گیرنده بار در نظر بگیریم استانداردهای GS1 در سطح B2B کمک‌کننده خواهد بود.

اما در واقعیت امروزه همه مشتریان برای دریافت کالای خود به خرده‌فروشی‌ها مراجعه نمی‌کنند بلکه شرکت‌های واسطه‌ای با کمک گرفتن از تجارت الکترونیکی و فروشگاه‌های مجازی کالا را مستقیماً به مشتری می‌رسانند که البته گاهی این کار را به کمک شرکت‌های حمل‌ونقلی و گاهی مستقیماً اقدام به این عمل می‌نمایند؛ یعنی هم رابطه B2B و هم رابطه‌های B2C را شامل می‌شود.

استانداردهای B2C چگونه و توسط چه کسی پیاده‌سازی خواهد شد؟

آیا استانداردهای B2C همان پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی است؟

آیا استانداردهای B2C را باید شرکت‌های حمل‌ونقلی مانند DHL ارائه دهند؟

اما استانداردهای B2C در دل استانداردهای GS1 نهفته است.

عناصر استاندارد GS1 در حمل‌ونقل این سه جزء هستند:

SSCC در حقیقت یک کد شناسایی است که در نماد ۱۲۸ رمزینه می‌گردد.

برای مشاهده ادامه مقاله گزارشی از کارگاه‌های آموزشی GS1 در بروکسل لطفا سایت e-code را مشاهده نمایید.