کلید گشایش در لجستیک و مدیریت محموله ها در زنجیره تامین sscc

چکيده

در حال حاضر راهكار رديابي از نقطه توليد تا مصرف با سه كليد شناسايي GS1 امكان پذير است. GTIN شماره جهاني قلم كالاي تجاري ،GLN شماره جهاني موقعيت مكاني و SSCC كد سريالي محموله ارسالي. كد سريالي محموله ارسالي يا SSCC مي تواند به وسيله شركت‌ها براي شناسايي هر تركيبي از اقلام تجاري يك واحد لجستيكي كه براي انبار كردن يا حمل و نقل بسته بندي شده‌اند، استفاده شود. براي مثال مي‌تواند يك جعبه، پالت يا بسته‏ هاي پستي باشد. در اين نوشتار به معرفي اين(SSCC) كليد شناسايي(كليد كد) GS1 مي‌پردازيم و مهمترين زواياي آن را شرح مي‌دهيم.

مقدمه

امروزه مديريت ارتباطات در يك زنجيره تأمين به مبحثي ارجاع داده ميشود كه آنرا همان مديريت زنجيره تأمين (SCM) ميناميم. با بياني واضح تر، يك زنجيره تأمين تنها زنجيرهاي از فعاليت‏هاي تجاري به صورت ارتباطات يك به يك يا بنگاه به بنگاه نميباشد، بلكه شبكهاي از فعاليت‏هاي تجاري و ارتباطات بين آنهاست. «مديريت زنجيره تأمين» فرصت‌هايي را براي حصول يك تشديد مثبت در يكپارچهسازي و مديريت درون شركتي و بين شركتي پيشنهاد ميكند. در اين حالت،

«مديريت زنجيره تأمين» با مزيت‌هاي فرايندهاي تجاري در ارتباط بوده و روش جديدي را براي مديريت فعاليت‌هاي تجاري و ارتباطات با ساير اعضا در زنجيره تأمين ارايه ميدهد.
مفهوم «مديريت زنجيره تأمين» از يكپارچهسازي خدمات لجستيكي درطول زنجيره تأمين به سمت يكپارچهسازي و مديريت فرايندهاي كليدي تجاري درطول زنجيره تأمين باز تعريف شده است. براساس همين شفاف شدن تفاوت بين «مديريت زنجيره تأمين» و لجستيك، در سال 2003، انجمن مديريت لجستيك تعريف اصلاح شدهاي از لجستيك را ارايه كرد. اين تعريف اصلاحي به وضوح موضع انجمن مديريت لجستيك را بيان ميدارد كه «مديريت لجستيك» را به عنوان جزئي از «مديريت زنجيره تأمين» معرفي ميكند.
اين تعريف اصلاح شده بدين صورت است:
لجستيك آن قسمت از مديريت زنجيره تأمين است كه كارايي و اثربخشي جريان روبهجلو و روبهعقب و نيز ذخيرهسازي كالاها، خدمات و اطلاعات مربوطه بين نقطه آغازين زنجيره تا نقطه مصرف نهايي بهمنظور تأمين نيازمندي‌هاي مشتريان زنجيره را برنامهريزي ميكند، بهكارميگيرد، و كنترل ميكند.
لجستيک
اين لغت ريشه‌اي يوناني دارد و در موارد نظامي براي جابجايي جنگ‌افزار ، مهمات و جيره غذايي در مواقع حرکت از مکان اصلي به سمت خط مقدم استفاده مي‌شود. در زبان يوناني ، رومي و امپراطوري رم شرقي، نظامياني وجود داشتند با نام LOGISTIKAS که وظيفه مسائل مالي و تقسيم مايحتاج بر عهده آنان بوده است.
در ديکشنري آکسفورد لجستيک به اين صورت تعريف شده: قسمتي از علوم نظامي که وظيفه تهيه و تحويل آماد و جابجايي مواد و افراد و تجهيزات را دارد.
و در ديکشنري ديگري به اين صورت تعريف شده است : مدت زماني که براي مهيا کردن منابع مورد نياز است.
همينطور لجستيک به صورت عمومي شاخه‌اي از علوم مهندسي است که سيستم‌هاي انساني بجاي سيستم‌هاي ماشيني ايجاد مي‌کند.
گستره‌هاي مديريت لجستيک عبارت هستند از:

 •  لجستيک داخل مرزهاي يک کشور
 •  لجستيک داخلي
 •  لجستيک خارج از مرزهاي کشور

لجستيك به كليه فعاليت‏هاي هماهنگي اطلاق مي‏شود كه جهت بررسي، تحقيق، مطالعه و برآورد نيازها و احتياجات اوليه در زمينه وسايل و تجهيزات، ماشين‌ها و ابزارآلات ، تاسيسات و قطعات از هر نوع و كليه امور مربوط به تهيه، توليد، بيمه، نگهداري، انبارداري، توزيع، حمل و نقل، تنظيم و تهيه روش انجام كار، طراحي سيستم و دستور العمل و نظارت بر موارد فوق انجام مي‌گيرد.
منافع بكارگيري دانش لجستيک و مديريت زنجيره تأمين

 •  موجودي‌هاي کمتر
 •  بهره‌وري بالاتر
 •  چابکي بيشتر
 •  موعدهاي تحويل کوتاهتر
 •  سود بالاتر
 •  رعايت حقوق بيشتر مشتري
 •  وجود موجودي‌ها و اندازه انباشته‌ها به مقدار صحيح
 •  قابليت مشاهده و ردگيري رخدادها
 •  کاهش هزينه‌‌ها
 •  افزايش خدمت‏دهي به مصرف‌كنندگان
 •  ايجاد مزيت‌هاي رقابتي
 •  تعامل نزديکتر با تأمين کنندگان
 •  ايجاد فرصت براي خريد مقادير زياد و با هزينه کمتر
 •  ايجاد مرجع پاسخگويي
 •  توانايي اجراي دقيق سيستم‌ها به صورت ترکيبي

لجستيک در صنايع مختلف

توجه به گسترش فعاليت‌هاي صنعتي و بازرگاني و عزم جدي در سطوح مختلف كشورها در زمينه تعالي و توسعه، دقت در تمامي ابعاد تأمين، توليد و توزيع را -فراتر از نوع و كيفيت محصول- براي جهش در پيشرفت ايجاب مي نمايد.  مطالعه تجربه جهاني در اين زمينه نقش مديريت زنجيره تأمين و لجستيك را بسيار برجسته مي‌نمايد.

 

برای خواندن ادامه این مقاله مفید اینجا را کلیک نمایید