کلیدهای شناسایی GS1 در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل

سیستم GS1 به طور گسترده در استانداردهای زنجیره تأمین در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. GS1 یک سیستم یکپارچه از استانداردهای جهانی است که شناسایی دقیق و ارتباط اطلاعات مربوط به مکان‌ها، محصولات، دارایی‌ها و خدمات را فراهم می‌كند. استانداردهای شناسایی GS1 که با عنوان کلیدهای شناسایی GS1 شناخته می‌شوند، از طریق شناسایی ایمن و قابل انتقال با استفاده از فن‌آوری‌هایی مانند بارکد، برچسب‌های RFID و پیام‌های الکترونیکی و همچنین اتصال جریان اطلاعاتی کالاها و خدمات با جریان فیزیکی کالا ارزش خود را نشان می‌دهند.

مقدمه

سیستم GS1 به طور گسترده در استانداردهای زنجیره تأمین در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. GS1 یک سیستم یکپارچه از استانداردهای جهانی است که شناسایی دقیق و ارتباط اطلاعات مربوط به مکان‌ها، محصولات، دارایی‌ها و خدمات را فراهم می‌كند. استانداردهای شناسایی GS1 که با عنوان کلیدهای شناسایی GS1 شناخته می‌شوند، از طریق شناسایی ایمن و قابل انتقال با استفاده از فن‌آوری‌هایی مانند بارکد، برچسب‌های RFID و پیام‌های الکترونیکی و همچنین اتصال جریان اطلاعاتی کالاها و خدمات با جریان فیزیکی کالا ارزش خود را نشان می‌دهند.
صنعت حمل‌ونقل و لجستیک، جریان کالاها با استفاده از روشهای حمل‌ونقل متعدد، از جمله جاده، راه آهن، هوایی و دریایی را در بر می‌گیرد. به طور مشابه، این صنعت طیف گسترده‌ای از بخش‌هایی مانند فرستنده و گیرنده بار، حمل‌کننده بار و نهاد متصدی حمل‌ونقل و همچنین نهادهای رسمی مانند گمرکات و مراجع ذیصلاح را در بر می‌گیرد. ترکیب کانال‌ها و بخش‌های لجستیکی امکان تسهیل مدیریت دارایی‌ها و شناسایی محموله با استفاده از کلیدهای شناسایی GS1 و به اشتراک‌گذاری این اطلاعات بین متصدیان حمل‌ونقل و دیگر ارائه دهندگان خدمات را فراهم می‌كند.
این نوشتار کمک می‌کند تا تجهیزات، مکان‌ها، دارایی‌ها، واحدهای لجستیکی و محموله های مورد استفاده در صنعت حمل‌ونقل و لجستیک را بشناسیم. این موارد بر اساس استانداردهای GS1 که در سند GS1 General Specifications توضیح داده شده‌اند، می‌باشد و به پرسشهای کاربران در خصوص استفاده واقعی و اجرای کلیدهای شناسایی زیر پاسخ می‌دهد.

 GLN: شناسه جهانی مکان
 GRAI: شناسه جهانی دارایی‌های برگشت پذیر
 GIAC: شناسه جهانی دارایی‌های ثابت
 SSCC: شماره سریال محموله ارسالی
 GINC: شماره جهانی شناسایی محموله
 GSIN: شماره جهانی شناسایی مرسوله
 

2- دامنه (Scope)
این نوشتار به موارد زیر می‌پردازد:

 مکان‌ها
 اموال/دارایی‌ها
 واحدهای لجستیکی
 گروه بندی‌های حمل‌ونقل
هر بخش حاوی توصیف فرایندی مختصری از مثال‌ها و مروری بر کلیدهای شناسایی پیشنهادی GS1 برای هر سناریو است.
این سناریوها انتخاب حامل داده مناسب (بارکد و تگ RFID) برای هر سناریو را پیشنهاد نمی‌کند. همچنین پیام‌های eCOM برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها در این سند تشریح نمی‌شود. برای این موارد به سایر منابع GS1 مراجعه شود.

 

3- شناسایی مکان‌ها
فرایندهای کسب و کار جابجایی اقلام (محصولات، دارایی و دیگر تجهیزات) از یک محل فیزیکی به محل دیگر را با خود به همراه دارد. توانایی شفاف‌سازی این حرکت یک مؤلفه مهم و ضروری در هر زنجیره تأمین است. این مکان‌های فیزیکی می‌تواند یک سایت مانند یک مرکز توزیع و یا مکان خاص در سایت مانند واحد فروش و حتی یک محل خاص در یک قفسه باشد.
در لجستیک، مکانهای فیزیکی یک عنصر اساسی در برنامهریزی، کنترل و اجرای فرآیندها هستند. این فرآیندها به شدت متکی بر به اشتراکگذاری زمان واقعی و پردازش اطلاعات هستند و شناسههای مکان بدون ابهام پیش نیاز مهمی برای پردازش خودکار هستند.

 

1.3. کلید شناسایی GS1 برای شناسایی مکانها
1.1.3 – شماره جهانی مکان
GLN کلید شناسایی GS1 برای مکان‌ها است. GLN می‌تواند برای شناسایی مکان‌های فیزیکی و بخش‌هایی که نیاز به بازیابی اطلاعات از پیش تعریف شده به منظور بهبود کارایی ارتباطات در زنجیره تأمین دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
صاحب مکان معمولاً GLN را به آن اختصاص داده و دادههای اصلی مرتبط با آن را مدیریت می‌کند. موارد خلاف این قاعده در ادامه توضیح داده می‌شود.
علاوه بر استفاده از GLN در یک حامل داده، GLN در استانداردهای پیام کسب و کار GS1 بکار می‌رود. برای هر نوع مکان شرح داده شده در این نوشتار، قواعد GS1 eCOM مرتبط با آن ارائه نیز ارائه می‌شود.