کتاب آشنایی با سازمان جهانی GS1 و استانداردهای آن

سازمان جهانی  GS1 برای اولین بار در سال 1973 در آمریکا با نام UCC، به منظور افزایش سرعت عملیات در نقطه فروش، تاسیس شد. در سال 1977 نیز سازمانی مشابه  UCC در اروپا با همان اهداف با نام  EAN تشکیل شد. این دو سازمان در سال 2005 با هم ادغام شده و سازمان جهانی به نام GS1 بنیان نهاده شد. این سازمان جهانی با شعار «زبان جهانی کسب‌وکار » به دنبال ارائه راه‌حل‌های مناسب برای تسهیل فرایندهای زنجیره تأمین و بهبود کسب‌وکارها بوده است. برای این منظور سازمان جهانی GS1 استانداردهای جهانی برای کدگذاری و شناسایی اقلام تدوین و ارائه نموده است. این سازمان هم‌اکنون در بیش 114 کشور جهان نمایندگی دارد. کشور ایران در سال 1374 به جهت نوین سازی و مکانیزه کردن نقطه فروش خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس مصوبه هیئت وزیران مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تاسیس شد و موفق به اخذ نمایندگی EAN شد. درسال 2005 با تغییر EAN به GS1، نام EAN ایران نیز به GS1 ایران تغییر پیدا کرد. در طول 20 سال اخیر برخی از استانداردهای این نظام جهانی در کشور پیاده‌سازی شده که متداول‌ترین آن‌ها استفاده از کدهای GS1 در خرده‌فروشی و نقطه فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده است.
علیرغم حضور 24 ساله استانداردهای این نظام جهانی در کشور، متأسفانه هنوز آن‌طور که شایسته است قابلیت‌های بی‌نظیر استانداردهای این نظام جهانی در حوزه لجستیک، صنعت و بازرگانی کشور مورد استفاده قرار نگرفته است. مهم‌ترین انگیزه نگارش این کتاب همین مساله یعنی معرفی کامل این سازمان جهانی و استانداردهای آن بوده است. نگارندگان امیدوارند چاپ و انتشار این کتاب گامی مهم در جهت آشنایی بخش صنعت و بازرگانی کشور با سازمان جهانی GS1 و ترویج استانداردهای آن در کشور شود.

سازمان جهانی  GS1 برای اولین بار در سال 1973 در آمریکا با نام UCC، به منظور افزایش سرعت عملیات در نقطه فروش، تاسیس شد. در سال 1977 نیز سازمانی مشابه  UCC در اروپا با همان اهداف با نام  EAN تشکیل شد. این دو سازمان در سال 2005 با هم ادغام شده و سازمان جهانی به نام GS1 بنیان نهاده شد. این سازمان جهانی با شعار «زبان جهانی کسب‌وکار » به دنبال ارائه راه‌حل‌های مناسب برای تسهیل فرایندهای زنجیره تأمین و بهبود کسب‌وکارها بوده است. برای این منظور سازمان جهانی GS1 استانداردهای جهانی برای کدگذاری و شناسایی اقلام تدوین و ارائه نموده است. این سازمان هم‌اکنون در بیش 114 کشور جهان نمایندگی دارد. کشور ایران در سال 1374 به جهت نوین سازی و مکانیزه کردن نقطه فروش خرده‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس مصوبه هیئت وزیران مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تاسیس شد و موفق به اخذ نمایندگی EAN شد. درسال 2005 با تغییر EAN به GS1، نام EAN ایران نیز به GS1 ایران تغییر پیدا کرد. در طول 20 سال اخیر برخی از استانداردهای این نظام جهانی در کشور پیاده‌سازی شده که متداول‌ترین آن‌ها استفاده از کدهای GS1 در خرده‌فروشی و نقطه فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده است.
علیرغم حضور 24 ساله استانداردهای این نظام جهانی در کشور، متأسفانه هنوز آن‌طور که شایسته است قابلیت‌های بی‌نظیر استانداردهای این نظام جهانی در حوزه لجستیک، صنعت و بازرگانی کشور مورد استفاده قرار نگرفته است. مهم‌ترین انگیزه نگارش این کتاب همین مساله یعنی معرفی کامل این سازمان جهانی و استانداردهای آن بوده است. نگارندگان امیدوارند چاپ و انتشار این کتاب گامی مهم در جهت آشنایی بخش صنعت و بازرگانی کشور با سازمان جهانی GS1 و ترویج استانداردهای آن در کشور شود.

جهت آشنایی بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

کتاب آشنایی با سازمان جهانی GS1 و استانداردهای آن