کارگاه‌های آموزشی مرکز در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ

مرکز ملی کالا و خدمات ایران در بیست‌وچهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با برگزاری سه کارگاه آموزشی حضور خواهد یافت.

مرکز ملی کالا و خدمات ایران در بیست‌وچهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با برگزاری سه کارگاه آموزشی حضور خواهد یافت.