کاتالوگ کدینگ سازمانی سازمان جی اس وان

کاتالوگ کدینگ سازمانی سازمان جی اس وان

در هر سازمان تولیدی یا خدماتی که مشغول به کار باشید حتما تا کنون واژه ERP  یا سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به گوش شما خورده است. شاید سازمان شما از جمله سازمان هایی است که برای استقرار ERP تلاش کرده اند. مدیران سازمان ها و آن دسته از کارکنانی که بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت هستند، دغدغه های بیشتری نسبت به استقرار ERP یا توتال سیستم، دارند. اما تا کنون در سازمان های ایرانی کسی به معنای واقعی کلمه، یک سیستم ERP مستقر شده و درحال کاربری صحیح را مشاهده نکرده است. اغلب یا در جریان استقرار با شکست مواجه شده اند یا به طور ناقص از مزایای ERP بهره می برند.